Události ze skupiny: školka

Zveřejněno: 23. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Na co odpovídáme? - K Vašim dotazům:

1/ Bude ředitelské volno?

25.9.2020 nevyhlásím ředitelské volno. Výuka bude běžná. Sledujeme doporučení vlády i stav přímo v okolí školy. Do školy ...

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Uhraďte nám školné!

Žádáme zákonné zástupce dětí v mateřské škole, aby včas hradili školné za své dítě v MŠ Volduchy.

Za srpen úhrada ve výši 150,-Kč.

Za září úhrada ...

Zveřejněno: 9. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Upozornění ! Platnost od 10. 9. 2020


S platností od 10. 9. 2020 jsou ve společných prostorách neboli vnitřních prostorách budov povinné roušky. Žádáme zákonné zástupce, aby své děti vybavili denně ...

Zveřejněno: 25. 8. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

1. září 2020

Zahájení vyučování od 7,45 hodin pro 2.- 5. ročníky

- rozpis  učeben je na nástěnce ve vestibulu školy nebo

  přílohou této aktuality

- je možné hned první den ...

Zveřejněno: 12. 8. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče, milé děti,

od 17.08.2020 zahájí provoz naše mateřská škola. Provoz od 17.08.2020 se týká pouze dětí, které již do MŠ chodily a provoz znají ...