odkazy pro snadnou orientaci:

Z historie školy

 

V době, kdy ještě nebyla ve Volduchách škola, chodily volduššké děti do školy do Oseka. Jen některé se učily doma. Jejich učitelem byl tkadlec jménem Samín. Druhým učitelem byl rovněž tkadlec, jménem Polka. Oba učili jen čtení, psát pravděpodobně neuměli.

V roce 1791 přišel do Volduch osecký školní pomocník Vít Kučera. Vyučoval soukromě čtení a psaní po 3 roky.

Roku 1793 vystavěla voldušská obec první školu, která byla z poloviny zděná a z poloviny dřevěná.
 V nové škole byl prvním učitelem jmenovaný Vít Kučera a působil zde až do své smrti. Byl mu vyměřen následující plat: Od obce 72 zlatých a od zbirožské vrchnosti 60 zlatých ročně. K tomu platu užíval ještě 4 míry "panské" půdy nade mlýnem a ročně měl 11 a půl sáhu palivového dříví.

5. června 1817 školní budova vyhořela. Po požáru školy se vyučovalo u každého souseda 4 týdny. Takto vyučoval Vít Kučera po 3 roky, neboť obec neměla peněz na postavení nové školy. Teprve když obec dostala příspěvek 600 zlatých, bylo roku 1819 započato se stavbou nové školní budovy. Tato nová budova byla celá zděná, jednopatrová, krytá taškami a stála na místě dnešní školní budovy. Měla 2 třídy a vyučovat se v nich začalo r. 1821. V roce 1831 navštěvovalo školu 173 dětí povinně a 68 dětí navštěvovalo tzv. opakovací hodiny. Pro značný počet dětí byl do Volduch jmenován r. 1832 první učitelský pomocník Jan Křišťál. Plat neměl a bydlel ve školní budově v "kvelbíku".

Prvním placeným podučitelem ve Volduchách byl Václav Melichar,působíci na škole od r. 1854 až do r. 1871.

Učitel Antonín Holeš (1851 - 1871) kromě vyučování ještě včelařil, zvonil klekání a vykonával kostelnické práce při zdejším kostele.Po odchodu Antonína Holeše do výslužby byl ustanoven na zdejší školu učitel Mikuláš Jaňour, který byl velmi dobrým hudebníkem. V té době musel obstarávat řídící učitel i úklid školy, zač měl 12 zlatých ročně.

Vzhledem k velkému počtu dětí byla r. 1881 povolena další třída. Protože v budově nebyla pro třetí třídu učebna, vyučovalo se v místnosti u Jana Kantoříka v čp. 82. Školní docházka byla v té době velmi nedbalá, neboť rodiče nutili děti pracovat na polích. Učitelé se domáhali u úřadů nápravy, ale bezvýsledně.

V r. 1884 se zavádí na škole vyučování ručním pracím dívčím. První učitelkou se stala Jana Jaňourová, manželka řídícího učitele.

Od roku 1887 až do roku 1899 se řešila přístavba školy, neboť budova již nevyhovovala. Čtvrtá třída se učila také mimo budovu školy a to u rolníka Jana Aubrechta v čp. 26.

V roce 1899, kdy převzal starostenství v obci Václav Maxa, byla otázka výstavby školní budovy rázněji řešena. Bylo rozhodnuto starou školu zbořit a na stejném místě vystavět novou, šestitřídní. Se stavbou bylo započato 1. května 1901 a do zimy byla pod střechou.Dne 30. června 1902 byla stavba dokončena celkovým nákladem 22159 zlatých.Pravidelné vyučování začalo dne 16. září téhož roku.