Události ze skupiny: škola

Zveřejněno: 13. 10. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vyučující mají úkol navázat kontakt se žáky a u mladších žáků s jejich rodiči. Pedagogové naší školy Vám budou dle svých sil nápomocni v této distanční výuce během své pracovní ...

Zveřejněno: 13. 10. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Uzavření škol / podzim 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:


•  MŠ se stávající režim nemění.
•  1 ...

Zveřejněno: 23. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Na co odpovídáme? - K Vašim dotazům:

1/ Bude ředitelské volno?

25.9.2020 nevyhlásím ředitelské volno. Výuka bude běžná. Sledujeme doporučení vlády i stav přímo v okolí školy. Do školy ...

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Úprava rozvrhu č. 1

Na základě praktického vyzkoušení rozvrhu tříd a organizace obědů a z důvodu bezpečnosti žáků při přesunech  rozhodla ředitelka školy o změně č. 1 v uspořádání rozvrhu ...

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Roušky

Žijeme ve zvláštní době a řídíme se mimořádnými opatřeními

v souvislosti s nemocí covid 19. K tomu patří i speciální vyba-

vení pro žáky do škol. Nošení roušek je ...