Školní rok 2023 / 2024 může začít.

Prázdniny končí, škola začíná. Ve školních budovách vrcholí příprava, dokončují se změny.

V průběhu léta jsme nezaháleli, a tady jsou změny a novinky. Pan Taubr provedl na zahradě MŠ opravu podlahy altánu. Staré ztrouchnivělé dřevo, nahradil novými terasovými prkny. Klavír je pryč, byl napaden dřevokazným hmyzem. Navázali jsme spolupráci se zahrádkáři ve Volduchách, konkrétně s vedoucími kroužku Mladý zahrádkář a dohodli se na vzájemné spolupráci. Děti z kroužku budou využívat revitalizovanou zahradu k praktické zájmové činnosti, budou pečovat o vysázené rostliny a keře. Moc děkujeme. I v průběhu podzimních měsíců budeme  pokračovat v servisních pracech na jednotlivých komponentech zahrady. V MŠ zhotovil pan Šilpoch dvě skříně na uložení lůžkovin, matrací dle pokynů KHS, dle hygienických předpisů. A ve třídě Smíšků jsme vyměnili koberec.

Pro MŠ i ZŠ jsme pořídili kvalitnější kopírovací stroje. Pro výuku Informatiky jsme doplnili soubor tabletů o 8 nových, na konečný počet 28. Docílili jsme toho, že i početná třída nabídne individuální práci na tabletu.

Největší rekonstrukcí prošlo levé křídlo v přízemí školní budovy, kde je jedno oddělení družiny, šatny, chodba. Firma pana Petra Andrejovského ve spolupráci s další podporou různých řemeslníků provedla opravy zdiva. Škrabalo se mnoho vrstev starých omítek. Mohli jsme si tak prohlédnout bývalou výmalbu bytu pana řídícího, klasické válečkové vzory. Dále se štukovalo, malovalo, měnily se vypínače, světla, dveře, zhotovovalo se vybavení jedné šatny. V družině se měnil koberec a lino. Do oken jsme chtěli místo žaluzií fólie. Výsledkem je čistý prosvětlený prostor herny, chodeb i šaten.

Radost nám udělaly i nové polepy schodišť a chodeb, některé ještě dokončíme. Učitelé připravují své třídy tak, aby se v nich žáci cítili dobře. Školu bude navštěvovat 167 žáků, v MŠ je 62 dětí. Pro školní družinu jsme zachovali 3 oddělení. Stoupající počet žáků základní školy přináší s sebou nutnost dělení tříd na skupiny při výuce cizích jazyků a nově i pro výuku Informatiky v páté třídě. Celkově odučíme za týden 192 hodin v 8 třídách 1. stupně základní školy.

 

Mgr. Aubrechtová

ředitelka školy