MŠ Volduchy

MŠ prázdninový provoz 2022

Od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022 jen pro děti navštěvující MŠ již ve školním roce 2021/2022.

Adaptační návštěvy umožňujeme za přítomnosti zákonného zástupce, bez stravy. Děti si mohou prohlédnout třídy MŠ, školní zahradu, mohou se zapojit do činnosti právě probíhající v MŠ, pohrát si s vrstevníky, poznají naše paní učitelky. Návštěvy mají umožnit i starostlivým maminkám vidět, jak jejich dítě reaguje na nové prostředí, dále promluvit si s učitelkami o individuálních záležitostech dítěte a také dovysvětlit pravidla chodu mateřské školy.

 

Obsazení tříd MŠ pro školní rok 2022/2023.

Smíškové - Miluška Pelcová

Zvídálkové - Bc. L. Marešová, V. Tománková

Šikulové - P. Aubrechtová, Š. Benediktová


------------------------------------------------------------------------------------

Divadlo Letadlo a Divadlo Úsměv

Milí rodiče,

naši mateřskou školu navštívilo v únoru hudební divadlo Letadlo s pohádkou Zima a v měsíci březnu divadlo Úsměv s loutkovou pohádkou O zlaté rybce.

S pohádkou o Zimě si děti připomněly vše, co se v tomto období kolem nás děje. Čekal na ně obří dárek, ve kterém byly různé úkoly a překvapení. V představení také pomohly kočičce, které se nedařilo slézt ze stromu. Samy se změnily ve sněhové vločky, zpívaly a tancovaly, zkusily vyhrát medaili za nejlepší trefu sněhovou koulí, soutěžily v oblékání, postavily sněhuláka, oslavily silvestr ohňostrojem a pak se připravily na masopustní průvod masek.

Loutková pohádka O zlaté rybce dětem přinesla nejen úsměv na tváři, ale i ponaučení. Pohádkou děti provázel kašpárek, který je patronem tohoto divadla. Starý rybář jednou chytl zlatou rybku, ta k němu promluvila. Slíbila, že když ji pustí, splní mu tři přání. Rybář žádné přání neměl, ale měl doma zlou ženu. Poslala ho za rybou zpět a chtěla být královnou, později carevnou. Nikdy nebyla spokojená. Třetí přání rybáře bylo, aby měl zpět svoji chaloupku a hodnou a milou ženu. V průběhu představení děti tleskaly do rytmu hudby a na konci jsme si všichni s kašpárkem zatancovali. Kdo chtěl, mohl si loutky prohlédnout zblízka.

 

Odkaz do fotogalerie: https://www.skolavolduchy.cz/cs/foto-galerie/divadlo-letadlo-a-divadlo-usmev-v-ms/

Vážení rodiče a milé děti,

posíláme všem nemocným kamarádům a paní učitelkám pozdrav od skřítků Smíšků, Zvídálků i Šikulů a zároveň všem přejeme brzké uzdravení. Přejeme pevné nervy v této nelehké době a těšíme se na setkání v MŠ.

Kolektiv učitelek MŠ Volduchy.

Vážení rodiče předškolních dětí,

počínaje dnem 20.1.2022 začnou Šikulové dojíždět na kurz "ŠKOLIČKA BRUSLENÍ". Kurz bruslení bude probíhat každý čtvrtek od 8:15 - 9:15 hod. na zimním stadionu v Rokycanech. Cena jedné lekce je 40 Kč + doprava, kterou nám zajišťuje dopravní společnost ABAS (cena za dopravu bude vyúčtovaná zpětně po ukončení kurzu).

S sebou: vhodné oblečení, rukavice, brusle, helmu, pití.

Předpokládaný odjezd autobusu bude v 7:30, místo odjezdu upřesníme.

 

Vážení rodiče, 

naše školka se zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí "Koukají na nás správně?". Termín vyšetření je stanoven na 6.1.2022 a jeho cena je 170 Kč. V případě zájmu o toto vyšetření kontaktujte třídní učitelky. Více informací naleznete na: http://www.primavizus.cz/ 

Kolektiv učitelek MŠ Volduchy

Zrušení akce "Rozsvěcení vánočního stromu"

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností ode dne 22.11, které reaguje na zhoršující se epidemickou situaci bohužel bude akce "Rozsvěcení vánočního stromu" dne 28.11 zrušena. 

Děkujeme za pochopení, kolektiv učitelek MŠ.

 

Rozsvěcení vánočního stromu

Vážení rodiče, 

srdečně vás zveme v neděli 28.11.2021 od 16:30 hod. na sousedské setkání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi ve Volduchách. S vánočními koledami vystoupí děti z MŠ Volduchy i děti ze ZUŠ Chrást. Můžete se těšit na živý betlém a malé pohoštění. Zároveň tímto prosíme všechny šikovné maminky, zda by upekly a donesly nějaké vánoční cukroví. Přijďte si s námi zazpívat a užít si atmosféru počínajícího adventu. 

Učitelky MŠ Volduchy

 

Vánoční focení

Vážení rodiče, 

dne 11.11.2021 se v naší MŠ v dopoledních hodinách uskuteční Vánoční focení dětí. Balíček Vánočních fotografií obsahuje 6 fotek o rozměrech 13x18 cm a stojí 290 Kč.

Kolektiv učitelek MŠ.

Cibulová slavnost

Vážení rodiče,

dne 21.10.2021 se na zahradě naší MŠ uskutečnila cibulová slavnost. Děti plnily různé úkoly např. vyhrabávaly cibule z písku, převážely je v trakaři, prohazovaly je prohazovadlem a přenášely cibule na lopatách. V souvislosti s cibulovou slavností jsme vyhlásili soutěž o nejoriginálnější cibulový výrobek (panenky, strašáky, skřítky apod.). Všem zúčastněným rodičům a dětem mockrát děkujeme za donesené výrobky, které nejen že byly originální, ale také nás nesmírně potěšily. Všechny děti si cibulovou slavnost a s ní spojené úkoly velice užily a nepochybně se dočkaly i zasloužené odměny.

Kolektiv učitelek MŠ

 

Pohádková show Šuplička a Krupičník

Vážení rodiče,

dne 11. října 2021 nás v naší mateřské škole navštívilo hudební duo Gábina a Katka s hudebně pohádkovou show Šuplička a Krupičník. Děti se mohly těšit na nové písničky, které Šuplička a Krupičník (Gábina a Katka) doprovázely hrou na basu, kytaru, housličky a flétnu. Dále si děti mohly vyzkoušet zábavnou logopedii, zpívání s pohybem a rytmizaci písniček hrou na tělo.

Pohádka vyprávěla o nezbedných skřítcích, kteří mají rádi veselé písničky, pořádek a krupicovou kaši. Setkávaly se zde dva světy – říše lidí a říše pohádkových skřítků. Co se může stát, když po sobě lidé neuklízí? Když mají ve svých věcech nepořádek? To se pak z čista jasna může objevit skřítek a nějakou z našich věcí nám nevědomky sebrat a začarovat. V tomhle případě se jednalo o smyčec. Gábina s Katkou pak nemohly hrát na basu, a tak děti musely ze skřítkovských karet společně vyluštit podle obrázků zaklínadlo. Nakonec vše dobře dopadlo, smyčec jsme odčarovali a společně jsme si zazpívali písničku „Krupicová kaše, to je strava naše“. Užili jsme si se skřítky spoustu legrace.

Ovčí pohádka

Vážení rodiče,

dne 24.9.2021 nás navštívilo divadlo Nána s Ovčí pohádkou. Pohádka vyprávěla o ovečkách, které se jednoho dne začaly ztrácet. Proč se ztrácely? Proč beran vyhlásil přísný zákaz se na cokoliv ptát? A proč by měla být černá horší než bílá? Na všechny tyto otázky hledalo odpověď malé černé jehňátko, které ovečky nakonec nejen zachránilo, ale vyzrálo nad zlem i hloupostí. Pohádku provázely poutavé písničky i drobné aktivity, díky kterým byly děti skutečně vtaženy do děje. Děti si v rámci představení procvičily počítání, rozvíjely svou fantazii, hledaly odpovědi na otázky a také se učily komunikovat a samostatně přemýšlet. Díky pohádkám se děti učí porozumět sobě samému i okolnímu světu. Nejen že Ovčí pohádka vyvolala u dětí spoustu emocí, ale také z ní plynulo důležité ponaučení: "V životě nestačí jen mlčet, každý by měl přemýšlet a nebát se ptát." Představení si velmi užily děti i paní učitelky! 

Kolektiv učitelek MŠ