Přijmeme

Zveřejněno: 9. 7. 2024, zapsal: Václava Aubrechtová

Přijmeme

 

učitele nebo učitelku pro 1. stupeň ZŠ, s úvazkem 1,00

vzdělání: §7 Učitel 1. stupně základní školy
(1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,