Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín
  Přípravný týden- individuální DVPP v PPP tř.uč., školení BOZP

  Zahájení školního roku ve třídách

  1. tř. dle informací od třídní uč.

  2. -5. třídy do 8,30 hod.

  Přihlášová do ŠD/ zákonní zástupci   

  Přihlašování ke stravování

od 25.8.2020

1.9.2020

  Zahájení výuky / do max. 11,30 hod.

  ŠD zahajuje provoz/ na základě přihlášek

  ŠJ zahajuje stravování pro ZŠ/jen přihlášení z 1.dne

  2. 9. 2020
  Celoškolní výměna učebnic
  4. 9. 2020

  Informační emaily třídních učitelů/náhrada společ.

  aktivů

  7. 9. 2020
  Individuální konzultace/ jen dle zájmu a objednání u uč.    8. 9. 2020
  Olympijský běh/akce přeložená celorepublikově z června 16.9. 2020