Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín
  Přípravný týden- individuální DVPP v PPP tř.uč., školení BOZP

  Zahájení školního roku ve třídách

  1. tř. dle informací od třídní uč.

  2. -5. třídy do 8,30 hod.

  Přihlášová do ŠD/ zákonní zástupci   

  Přihlašování ke stravování

od 25.8.2020

1.9.2020

  Zahájení výuky / do max. 11,30 hod.

  ŠD zahajuje provoz/ na základě přihlášek

  ŠJ zahajuje stravování pro ZŠ/jen přihlášení z 1.dne 

  Zahájení výuky plavání - bazén Rokycany/3.třída

  2. 9. 2020

 

 

  3. 9. 2020

  Celoškolní výměna učebnic
  4. 9. 2020

  Informační emaily třídních učitelů/náhrada společ.

  aktivů

  7. 9. 2020
  Individuální konzultace/ jen dle zájmu a objednání u uč.    8. 9. 2020
  Olympijský běh/akce přeložená celorepublikově z června 16.9.- 25.9.2020

  Třídní preventivní aktivity ve třídách dle instrukcích PPP

  Rokycany- prevence patologic. jevů ve školách 


  Zmapování kompetencí ke čtení v jednotlivých

  třídách/  indiv.vyhodnocení a přístup, nastavení postupů 

do konce září

  Omezení TV v případě nutnosti-zdravotní stav žáků třídy

  nahradit teorií o lidském těle a zdraví, způsob života, zdravá

  strava, pobyt venku. Jinak dle MŠMT TV na 1.stupni bez  ome-

  zení  a  HV/zpěv omezit a nahradit teorií hudby, hudební ději-

  ny, poslech, významné osobnosti hudby

říjen
 Uzavření školy- distanční výuka
14.10.-1.11.2020

 ukončení distanční výuky, obnovení prezenční výuky

 1.st.ZŠ

30.11.2020
 Mikulášská třídní nadílka a nadílka v MŠ a ŠD   5.12.2020
 Matematický Klokánek a Cvrček-celostátní počítání  listopad 2020
 Třída plné pohody-preventivní programy tříd s PPP  11.,12.měsíc/2020