Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín

Přípravný týden - školení BOZP, DVPP v PPP

- přihlašování do ŠD  a ke stravování

 28. 8. -1.9.2023

- v průběhu přípravného týdne

   / od 29.8. max do 1.9.

Zahájení školního roku

- 1. tř. dle pokynů a zvacích dopisů třídnich učitelek

-  2.-5.třída slavnostní zahájení do 8,30 hodin

      4. 9. 2023

 ŠD- provoz na základě přihlášek

     - rozdělení do oddělení/v kompetenci ředitelky  

  od 5. 9. 2023

  do 4. 9. 2023

 ŠJ - stravování jen přihlášení

       / u třídních učitelů

  od 5. 9. 2023

 Výuka plavání - 3. tř. / vždy v úterý


 

                      - 4. A, 4. B / vždy čtvrtek

  od 14. 11. 2023 -30. 1. 2024

  čas výuky 8,00 - 9,30 hod.


  od 30. 11. 2023 - 8. 2. 2024

  čas výuky 8,00 - 9,30 hod.

 Preventivní programy s PPP/ třídní akce
  PPP /třídní učitelé/přípravný týden
 Třídní aktivy
    12. 9. 2023
 Čtvrtletní konzultace

14.11.2023

16. 1. 2024, 9. 4. 2024

 Pedagogické rady

31.8. + 13.11.2023

22.1. + 15.4. +20.6.2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025
23.4.2024 od 13,30 do 17,00 hodin
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025
 7.5. 2024 od 12,00 do 16,00 hodin