Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín

  Přípravný týden- individuální DVPP v PPP tř.uč., školení BOZP

 

  Zahájení školního roku ve třídách ZŠ

  1. tř. dle informací od třídní uč.

  2. -5. třídy do 8,30 hod.

  Přihlášování do ŠD/ zákonní zástupci   

  Přihlašování ke stravování

  Informace k organizaci vyučování v jednotlivých třídách

  MŠ - nástup nově přijatých dětí

    od 25. 8. 2021

 

          1. 9. 2021

  Zahájení školního roku 2021/2022 / dle rozvrhu

  ŠD zahajuje provoz/ na základě přihlášek

  ŠJ zahajuje stravování pro ZŠ/jen přihlášení z   1.dne 

 

          2. 9. 2021

 

 

 

  Výuka plavání -podzimní kurs 3.A a 3. B/ 10 lekcí

                        Každý čtvrtek do 11.11.2021.

                        Lekce = 2 vyučovací hodiny.

       od 2. 9. 2021  Preventivní programy s PPP Rokycany pro jednotlivé třídy 

      od  1. 9. 2021