Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín

  Přípravný týden- individuální DVPP v PPP tř.uč., školení BOZP

 

  Zahájení školního roku ve třídách ZŠ

  1. tř. dle informací od třídní uč.

  2. -5. třídy do 8,30 hod.

  Přihlášování do ŠD/ zákonní zástupci   

  Přihlašování ke stravování

  Informace k organizaci vyučování v jednotlivých třídách

  MŠ - nástup nově přijatých dětí

    od 25. 8. 2021

 

          1. 9. 2021

  Zahájení školního roku 2021/2022 / dle rozvrhu

  ŠD zahajuje provoz/ na základě přihlášek

  ŠJ zahajuje stravování pro ZŠ/jen přihlášení z   1.dne 

 

          2. 9. 2021

 

 

 

  Výuka plavání -podzimní kurs 3.A a 3. B/ 10 lekcí

                        Každý čtvrtek do 11.11.2021.

                        Lekce = 2 vyučovací hodiny.

       od 2. 9. 2021

 


  Preventivní programy s PPP Rokycany pro jednotlivé třídy 

      od  1. 9. 2021
  Zahajovací třídní aktivy
      od 14. 9. 2021
  Národní program "doučování" - zahájení po třídách
      od 1.10. 2021
  Výkonové výkazy - statistiky MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD dle termínů

  Olympijský běh po třídách v rámci Tv

  Vítání občánků - vystoupení žáků
         16.10.2021
  Olympijský víceboj - 5 tř. v rámci TV

  4. tř. a 5.B Exkurze Muzeum stavitelství Plasy

  5. A   třídní akce k Halowenu


  Třída plná pohoda 4. tř., 1., 2.A, 2. B

  Vycházka na CHlum - 3 oddělení ŠD
       12.11.2021
  Pedagogická rada čtvrtletní
       15.11.2021
  Konzultace s rodiči
       16.11.2021
  beseda se spisovatelkou Fišarovou
       23.11.2021
  Příprava na sportovní soutěž- florbal hoši a dívky

dívky 25.11.2021

hoši    2.12.2021

  Třída plná pohody 3.A a 3. B
        24.11.2021
  Rozsvícení Vánočního stromu / obec Volduchy
        28.11.2021
  Mikuláš v MŠ/ pg. sbor  a Mikuláš v ZŠ 5.tř.
          3.12.2021
  Třídní vánoční akce,besídky, zdobení stromků,návštěva lesa         22.12.2021
  Beseda se spisovatelkou
  Školička bruslení 10 lekcí /2 skupiny      
  Kurs plavání / 10 lekcí -4.tř       od 10.2.2022

  Dezinfekce odbornou firmou v ZŠ, oprava topné soustavy

v budově MŠ

      3.- 4.2.2022
  Pololetní prázdniny         4. 2. 2022
  Školní kolo -recitace  do konce února
  příprava na krajské kolo florbal hoši+24.2. soutěž  4.a 5.tř.
  realizace Šatna pro strávníky- instalatérské a zednické práce, instalace botníků na míru   do konce února