Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín

Přípravný týden - školení BOZP, DVPP v PPP

- přihlašování do ŠD  a ke stravování

 25. 8. -31.8.2022

- v průběhu přípravného týdne

   / od 29.8. max do 2.9.

Zahájení školního roku

- 1. tř. dle pokynů a zvacích dopisů třídnich učitelek

-  2.-5.třída slavnostní zahájení do 8,30 hodin

      1. 9. 2022

 ŠD- provoz na základě přihlášek

     - rozdělení do oddělení  

  od 2. 9. 2022 

  do 5. 9. 2022

 ŠJ - stravování jen přihlášení
  od 2. 9. 2022

 Výuka plavání -podzimní kurs 3.AB/ 10 lekcí

                                 každou středu, lekce = 2 hodiny

  od 7. 9. -23.11.2022
 Preventivní programy s PPP/ třídní akce
 
 Třídní aktivy
    12. 9. 2022
 Edubus - výuková laboratoř, 4.A, 4.B, 5. tř.
    16. 9. 2022
 Divadlo Alfa - 2.třída - Tři siláci na silnici
    13.10.2022
                   - 5. třída - Odysseus
    24.10. 2022
                   - 1. třída - O třech synech
      9.12.2022
                   - 4. AB   - Odysseus
    12.12.2022
                   - 3. AB   - Zločin v říši pohádek
    upřesní
 Muzeum Dr.Horáka Rokycany - 5.tř.
     5.10.2022

                                            - 1.A

                                              3.A

     7.10. 2022 v 8,30

     7.10. 2022 v 10,30

                                            - 1.B
    12.10.2022 v 8,30

                                            - 4.A

                                              4.B

    19.10. 2022 v 8,30

    19.10. 2022 v 10,30

Výukový program HASÍK      - 2.tř

    24.10. 2022 v 8,30

      7.11. 2022 v 8,30

Doučování /10 skupin, různé dny

Keramické kroužky / 4 skupiny

Reprezentace školy /sportovní soutěže/

   od 26. 9. 2022

   od 1.10. 2022

   od 1.10. 2022

Taneční tělocvik / á 60,-Kč

1.+2.tř. od 8,00 - 9,00 hodin

3.,4.a 5.tř   od 9,30 hodin - 10,30 hodin

      13.12. 2022

Testování tělesné zdatnosti / celorepublikové

3.A a 3.B

      říjen a listopad

Školička bruslení -MŠ

lekce á 50,-Kč      ZŠ 1. tř.

26.1.2023 -6.4.2023/10 lekcí

25.1.2023 - 5.4.2023/10 lekcí