Plánujeme


Obnovení prázdninového provozu MŠ/ pouze pro děti, které již do MŠ chodily

 19.8.2021

Nástup nově přijatých dětí
   1.9.2021
 Informační schůzka pro rodiče-příprava screening
 24.1.2022
 Screening předškoláků/PPP Rokycany
 26.1.2022
 Školička bruslení /10 lekcí -vždy čtvrtek
od 19.1.22
 Zápis do ZŠ / předškoláci
 14.4.2022
 Návštěva předškoláků v 1. třídě
20.+21.4.22
 Zápis do MŠ
 3.5.2022