Školní jídelna                                Výsledek obrázku pro kreslený kuchař                             

    Cena stravného pro jednotlivé skupiny strávníků platná od 1. 9. 2021

 

     Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka             9,-Kč + 1,- Kč pitný režim
  • oběd                      23,-Kč +  2,- Kč pitný režim                              
  • odpoled. svačina     9,- Kč + 1,- Kč pitný režim                    

     Pro děti 7 leté v MŠ

       přesnídávka 9,- Kč  + 1,- Kč pitný režim

       oběd 29,- Kč + 2,- Kč pitný režim

       svačina pro děti 7 leté  9,-Kč + 1,- Kč pitný režim

               

     Strávníci od 7-10 let:

      oběd   29,-Kč

 

    Strávníci od 11-14 let: 

     oběd    32,-Kč

file ico Finanční limity pro jednotlivé stravovací skupiny ve školním roce 2122.pdf (433,1 KB)

 

Odhlašování stravy vždy nejpozději v den zahájení absence, a to do 7,00 hodin v případě

 jednotlivých odhlášek. V případě hromadných odhlášek / školní výlet atd. vždy předem mini-

 málně 48 hodin.

 Zároveň se dohodne i předpokládaná doba nepřítomnosti strávníka. Při neodhlášení obědy

 propadají bez nároku na náhradu. Odhlášení lze provést telefonicky na tel.č. : 371 728 320,

 emailem: jidelna.volduchy@seznam.cz    

 pokladna, kontrola plateb - pí Monhartová-736 672 128

 Preferujeme platbu obědů inkasem z Vašeho účtu. Plátce musí mít zřízeno svolení k inkasu u své banky. Doporučujeme nastavit si odpovídající limit pro naši platbu.

Termín plateb: 16. v měsíci za měsíc předcházející
Číslo účtu: 78-3643380207/0100
Variabilní symbol: viz.evidenční číslo vašeho dítěte (ve škole i ve školce na nástěnkách, na aktivech)
Specifický symbol: není

Zaměstnanci školní jídelny:

  • Veronika Šnejdarová - vedoucí školní jídelny, telefon: 371 728 320
  • Alena Suchá - kuchařka
  • Michaela Kubíková-kuchařka
  • Petra Tomášková- kuchařka