Školní jídelna                                 Výsledek obrázku pro kreslený kuchař                                     

   Údaje k platbám obědů

file ico Kalkulace stravného 2020 - 2021.pdf (440,3 KB)

 

    Cena stravného pro jednotlivé skupiny v naší školní jídelně :

     Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka   8,-Kč
  • oběd včetně pitného režimu  20,-Kč       pro děti 7 leté 25,-Kč
  • odpoled. svačina     7,- Kč               pro děti 7 leté    7,-Kč

    Strávníci od 7-10 let:

 oběd   25,-Kč

    Strávníci od 11-14 let: 

oběd    27,-Kč

 

Odhlašování stravy vždy nejpozději v den zahájení absence, a to do 7,00 hodin v případě

 jednotlivých odhlášek. V případě hromadných odhlášek / školní výlet atd. vždy předem mini-

 málně 48 hodin.

 Zároveň se dohodne i předpokládaná doba nepřítomnosti strávníka. Při neodhlášení obědy

 propadají bez nároku na náhradu. Odhlášení lze provést telefonicky na tel.č. : 371 728 320,

 emailem: jidelna.volduchy@seznam.cz    

 

Termín plateb: 10. v měsíci za měsíc předcházející
Číslo účtu: 78-3643380207/0100
Variabilní symbol: viz.evidenční číslo vašeho dítěte (ve škole i ve školce na nástěnkách, na aktivech)
Specifický symbol: není

Zaměstnanci školní jídelny:

  • Veronika Šnejdarová - vedoucí školní jídelny, telefon: 371 728 320
  • Alena Suchá - kuchařka
  • Michaela Kubíková-kuchařka
  • Petra Tomášková- kuchařka