Práce s žáky s podpůrnými opatřeními - hodiny pedagogické intervence

Vede:

každá třídní učitelka,

třídní učitelka si stanoví v rozvrhu třídy Práce s žákem s podpůrnými opatřeními případně hodiny předcházející školní neúspěšnosti = hodiny Pedagogické intervence

 

Probíhá:

dle individuální domluvy se žákem  a dle dotace ze zprávy PPP a SPC

 

Spolupráce s rodiči IŽ

Pět let ve Volduchách v ZŠ

Jsme rodiče dítěte s diagnózou PAS-Aspergerův syndrom.

Do ZŠ Volduchy jsme dceru umístili na doporučení. S přijetím dcery na zdejší škole nebyl problém. Vedení školy nám vždy vycházelo maximálně vstříc. Pedagogický sbor je dostatečně kvalifikovaný na to, aby dokázal zajistit kvalitní integraci žáka s postižením. 

Také je zde samozřejmostí zajištění asistenta pedagoga v případě potřeby, kterého i naše dcera má k dispozici.

Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, např. týkající se vztahu mezi žáky, byl by okamžitě řešen. Podobná situace během školní docházky naší dcery nikdy nenastala.

ZŠ Volduchy můžeme doporučit, protože jsou zde brány ohledy na specifické potřeby žáků se zdravotním postižením.

Pro naší dceru byla vyjednána i reprezentace školy v Pythágoriádě, kde se dcera z 31 účastníků umístila na 15. místě.

      Zuzana Baxová (maminka)