Práce s žáky s podpůrnými opatřeními 

Vede:

každá třídní učitelka,

třídní učitelka si stanoví v rozvrhu třídy Práce s žákem s podpůrnými opatřeními případně hodiny předcházející školní neúspěšnosti = hodiny individuální intervence nebo Doučování nebo hodiny Jazykové přípravy pro cizince

 

Probíhá:

dle individuální domluvy se žákem  nebo dle dotace ze zprávy PPP a SPC nebo na žádost zákonného zástupce nebo při školní neúspěšnosti žáků

 

Ukázky práce s žáky s podpůrnými opatřeními-využití speciálních pomůcek