Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Zveřejněno: 31. 8. 2023, zapsal: Václava Aubrechtová

Informace k zahájení školního roku 2023/2024


 Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023 od 7, 45 hodin pro 2.- 5. ročníky. Tyto třídy zahájí školní rok ve svých třídách. Žáci 1. ročníku budou zahajovat ve svých třídách v přízemí budovy v 8,00 hodin.

První školní den nebude školní družina, její provoz bude od úterý

5. 9. 2023. V pondělí 4. 9. 2023 bude rozhodovat ředitelka školy o zařazení žáků do školní družiny. Provoz školní družiny se bude postupně stabilizovat ještě celý týden. Do školní družiny budou přednostně zařazeni žáci 1.- 3. ročníku. Pokud kapacita zařízení umožní a bude vyčerpán zájem ze strany jmenovaných ročníků, umožníme i docházku do ŠD žákům 4. třídy.

Organizace vyučování první týden

První školní den je slavnostní, cca hodinu ve třídách, první třídy déle.

5. 9. - první třídy do 9,25 hodin / po vyučování si děti převezmou vychovatelky

        - ostatní třídy od tohoto dne dle rozvrhu 

6. 9. - první třídy do 10,30 hodin /po vyučování si děti převezmou vychovatelky

7. 9. - dle rozvrhu

8. 9. - dle rozvrhu

Rozvrhy tříd jsou již nyní dostupné na našem webu.

ZUŠ řeší své záležitosti samostatně se svými žáky.

Společné zahajovací aktivy s třídními učiteli jsou plánované na 12. 9. 2023. Do té doby předpokládáme, že již vyzkoušíme rozvrhy, zařadíme žáky do školní družiny.

Stravování objednávají a odhlašují zákonní zástupci žákům 2.-5. tříd na Strava.cz. Totéž udělají i zákonní zástupci žáků 1. tříd hned, jak první den obdrží přihlašovací údaje.

Zájmové kroužky keramiky zahájí svou činnost od října. Nabídky obdržíte během měsíce září.

Obsazení tříd:

1. A Mgr. Plundrichová Michaela / bez AP

1. B Mgr. Matoušková Jitka / bez AP

2. A Mgr. Mengrová Lenka / 2 AP

2. B Mgr. Pelcová Gabriela / 1 AP

3. tř. Mgr. Hahn Filip / 2 AP

4. A  Mgr. Dienstbierová Petra / 1AP

4. B  Mgr. Široká Dana / 1 AP

5. AB Mgr. Polková Eva / 1 AP

 

Umístění tříd: 1.A + 1. B - přízemí vlevo

                       2. A - beze změny

                       2. B - třída  1.patro vlevo / ke kostelu

                       3.tř. - beze změny

                       4. A - podkroví vlevo

                       4. B - podkroví vpravo

                       5. tř. - 1. patro vedle sborovny /vlevo

Přejeme všem úspěšný školní rok 2023 / 2024.

 

Mgr. Aubrechtová 

ředitelka školy