Události ze skupiny: důležitá sdělení

Zveřejněno: 1. 9. 2017, zapsal: Lenka Čarnogurská

Zákonní zástupci žáků 2 . - 4. tříd si mohou stáhnout přihlášku do ŠD z webové stránky školy. Žáci ji vyplněnou přinesou do ŠD, případně třídním učitelům.

Rodiče žáků 1. tříd obdrželi ...

Zveřejněno: 30. 5. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve ...

Zveřejněno: 3. 5. 2017, zapsal: Václava Aubrechtová

Změny z naší strany si vyhrazujeme!

Změněno dne 4.5. 2017 z důvodu přijetí dalšího žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Druhá změna: 9.5.2017 , přeřazení dětí ze třídy do ...

Zveřejněno: 2. 5. 2017, zapsal: Václava Aubrechtová
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.pdf (154,6 KB)

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Volduchy, příspěvkové organizace.

Základní škola a ...