Události ze skupiny: a

Zveřejněno: 23. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Na co odpovídáme? - K Vašim dotazům:

1/ Bude ředitelské volno?

25.9.2020 nevyhlásím ředitelské volno. Výuka bude běžná. Sledujeme doporučení vlády i stav přímo v okolí školy. Do školy ...

Zveřejněno: 21. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Školné

Vzhledem k tomu, že ministr školství v mnoha diskuzích

jasně naznačil postup školy v otázkách školného, budeme

školné vracet.

Pokud dítěti nebo žákovi nebyla poskytnuta služba nebo

zájmové a ...

Zveřejněno: 6. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vázení rodiče,

vzhledem k četným dotazům k ošetřovnému uvádím odkaz na

MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V dotazech občanů tam jistě najdete odpověď i na Vaše dotazy ...

Zveřejněno: 2. 4. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Upřesnění a vysvětlení dle dotazů

Žádost je  možné doručit následujícími způsoby: toto je již známé

  je možné ve stanovené dny:  6. 4. 2020, 8. 4. 2020 od 8 do 12 ...

Zveřejněno: 30. 3. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Zápis do 1. třídy

Vá­že­ní ro­di­če,

vzhle­dem k sou­čas­né mi­mo­řád­né si­tu­a­ci se zá­pis ke škol­ní ...