Nová pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy

Zveřejněno: 26. 1. 2023, zapsal: Jitka Matoušková
file ico Nová pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy.pdf (899,3 KB)

Přihlašování a odhlašování stravy nově od 1. 2. 2023 

 Od 1. 2. 2023 přecházíme na elektronické odhlašování a přihlašování stravy na www.strava.cz nebo v aplikaci strava.cz na webu školy nebo v mobilní aplikaci. 

Všichni strávníci jsou na daný měsíc přihlášeni. Odhlašování a přihlašování stravy v průběhu měsíce si provádí zákonný zástupce samostatně, a to prostřednictvím internetu nebo přes mobilní aplikaci strava.cz. Pouze dny ředitelského volna a prázdniny odhlašuje vedoucí školní jídelny automaticky, pokud se daného zařízení týkají.

 Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 13,30 hodin (pouze v pracovní dny), po této době se objednávky uzavírají a není možné je měnit. V pondělí je možné ještě do 7,30 hodin telefonicky odhlásit stravu na tentýž den. U dětí v MŠ je možnost přihlášení nebo odhlášení celodenní stravy (přesnídávka, oběd, svačina).  V případě vyzvedávání dítěte po obědě nezapomeňte odhlásit odpolední svačinu!  

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (§4 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů. Dítě nelze přivést do MŠ bez nahlášené stravy.

 Nestihne-li rodič odhlásit dítě ze stravy den předem do 13,30 hodin na následující den, má možnost první den nepřítomnosti dítěte nahlášenou stravu odebrat do jídlonosiče v době od 11,00 - 11,15 hodin s tím, že dané jídlo slouží pro okamžitou spotřebu. Za neodebranou stravu nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení Najdete na www.strava.cz. Nejasné záležitosti s odhlašováním a přihlašováním nebo problémy při nefunkčnosti internetu lze vyřizovat na telefonu: 371 728 320 nebo emailem: jídelna.volduchy@seznam.cz  - i tady platí den předem do 13,30 hodin.  

Přihlašování a odhlašování ke stravování 

- probíhá prostřednictvím internetové aplikace na adrese www.strava.cz

- číslo jídelny 6092

- přihlašovací údaje přinesou děti/žáci MŠ a ZŠ domů na lístečku, v případě nepřítomnosti dítěte napíše třídní učitel/ka přihlašovací údaje do kontaktního e-mailu 

- uživatelské jméno a heslo je stejné, proto doporučujeme z bezpečnostních důvodů po prvním přihlášení do aplikace změnit heslo

- v nastavení také zadejte Váš e-mail a z nabídky možností služeb vyberte Měsíční přehled zpracování, každý měsíc Vám na tento email přijde informace o zúčtovaných platbách 

- nezapomeňte vždy při ohlašování a přihlašování stravy dát ODESLAT 

Upozornění!!!

 Pokud potřebujete dítě odhlásit ze stravování 1. 2. 2023 musíte tak učinit již 31. 1. 2023 do 13,30h.  Mateřská škola  - pokud rodiče vyzvedávají dítě po obědě, odhlašujte odpolední svačiny.                                                                                                                                            

Mgr. V. Aubrechtová