Školní družina - stav žaků- rozhodnutí ředitelky

Zveřejněno: 4. 9. 2023, zapsal: Václava Aubrechtová

Školní družina - stav žáků - rozhodnutí

-------------------------------------------------------

Ve školním roce 2023 / 2024 budou v provozu 3 oddělení školní družiny.

1. oddělení - vychovatelka Karolína Klírová

2. oddělení - vychovatelka Šárka Lorková

3. oddělení - vychovatelka Isabela Sobczaková

Přihlášku odevzdalo 91 zájemců. Vyhověno v 90 případech. Nevyhověno 1x / žákyně 5. třídy/.

Kapacita školní družiny je k 4. 9. 2023 plně obsazena.

 

Rozdělení žáků do oddělení:

1. oddělení - všichni zájemci o činnost ve ŠD z 1. tříd + 2 žáci ze druhé třídy - doplněn stav oddělení / osobně hovořeno s rodiči

2. oddělení - zájemci  z druhých tříd s výjimkou 4 / předjednáno osobně nebo mají sourozence ve 3. oddělení

3. oddělení - všichni zájemci ze 3. tříd a 4. tříd a 4 ze druhých tříd / předjednáno osobně nebo mají sourozence  ve vyšší třídě

Ředitelka školy při svém rozhodování respektovala počet přihlášek, kapacitu ŠD Volduchy i počet žáků na jednotlivá oddělení. Vycházela ze seznamu přihlášek do ŠD.

 

Mgr. Aubrechtová