Oznámení změn v provozu

Zveřejněno: 2. 9. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová

Oznámení změn v provozu


Bylo nám sděleno, že ve čtvrtek 8. 9. a ve středu 14. 9. 2022

nepůjde elektrický proud ve školní budově Volduchy 9, kde sídlí MŠ

a ŠJ Volduchy.


Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem rozhodla:

1/ Ve dnech 8. a 14. 9. 2022 přerušuji provoz MŠ Volduchy.

    Zdůvodnění: Vzhledem k technickým překážkám nemůžeme

    zajistit stravu dětí a přijatelné hygienické podmínky.

 

2/ Ve dnech 8. a 14. 9. 2022 provoz ZŠ a ŠD nepřerušen. Žáci

    se budou učit dle rozvrhů.

    Zdůvodnění: Provoz zajistíme. Stravu žáků zajistit nemůžeme

                        z technických důvodů.

    Řešením je pomoc ze strany zákonných zástupců / dvě svačiny.


Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

 

Mgr. Aubrechtová