1. A třída

Třídní učitel:
Mgr. Michaela Plundrichová
E-mailový kontakt: michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
přízemí

Školní rok 2023/2024

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

TV

TV

ÚT

ČJ

PRV

HV

ČJ

ST

ČJ

M

VV

ČJ

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ

ČJ

M

PV

ČJ

ŘÍJEN 2023