5. třída

Třídní učitel:  

Mgr. Eva Polková
Asistent pedagoga: Alena Draská
E-mailový kontakt:   eva+dot+polkova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:   1. patro vlevo od sborovny

Školní rok 2023 / 2024

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

M

ČJ

TV  TV

ÚT

ČJ

M

VL

AJ

HV (Plu)


ST

INF A

AJ B

INF B

AJ A

ČJ

M

 

ČT

ČJ

M

PV

ČJ

AJ 1,2

 

ČJ

M

VL

VV

VV