1.B třída

Třídní učitel:
Gabriela Pelcová
Asistent pedagoga: Irena OpatrnáAndrea Králová
E-mailový kontakt: gabriela+dot+pelcova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
přízemí, směr Svojkovice

Školní rok 2022 / 2023

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

ČJ

ÚT

TV

TV

ČJ

M

ST

ČJ

PRV

ČJ

VV

ČT

ČJ

M

HV

ČJ

ČJ

M

ČJ

PV