Jak můžete dítěti usnadnit vstup do 1. třídy a dobré zahájení školní docházky?

Tady je několik rad:

  • Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu –  prohlížejte si spolu knížky a povídejte si o přečtených básničkách a pohádkách. Rozvíjejte slovní zásobu. Děti ve škole některá slova vůbec neznají, neví, co dané slovo znamená.
  • Zaveďte pravidelný režim – dítě dostane za úkol pravidelnou domácí činnost – učíte ho samostatnosti a zodpovědnost. Dodržujte ranní vstávání v určitou hodinu, stejně tak pravidelné ukládání ke spánku. Připravujete tím děti na plnění školních povinností a režim vám v tom jenom pomůže.
  • Naučte dítě vystřihovat jednoduchý obrázek – některé děti stříhat neumí. Kupte mu nůžky pro praváka nebo leváka a začněte nejdříve úplně jednoduchými proužky nebo rohy papíru.
  • Dítě se musí umět samo obléknout a svléknout. Ve škole je nutné v hodinách tělocviku být s převlékáním svižný, jinak zdržuje celou třídu a doba vlastního cvičení se zkracuje. Také dodržování hygieny je samozřejmostí.
  • Začněte se více zajímat o grafomotoriku – trénujte s dětmi na velký balící papír na zemi nebo na lavici velké tvary uvolněnou rukou.