DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo Nárdní plán obnovy
file ico Doučování žáků škol (174,1 KB)

Realizujeme :

1/ Doučování I. etapa 2021 = září - prosinec                             23 680,- Kč

2/ Doučování II. etapa 2022 = leden až srpen 2022                  61 100,- Kč

3/ Doučování -III. etapa 2022= září až prosinec 2022               38 400,- Kč

4/ Doučování -IV. etapa 2023 = leden až srpen 2023                59 520,- Kč

 

ad 1/ Nastavení II. etapy = bloky doučování od 1.1.2022 do 31.8.2022

Každý blok je naplánován na 24,5 hodiny, včetně vyhodnocení přínosu

1. Mgr. Široká - 1. tř. 1.. skupina /zaměření na jazykovou a řečovou průpravu / 5 žáků

2. Mgr. Plundrichová - 2.B ../ zaměření - doučování ČJ / 5 žáků

3. Isabela Sobczaková - 2.B / zaměření - rozvoj slovní zásoby, čtení / 5 žáků

4. Magdaléna Révay - 2.A / zaměření - ČJ procvičování / 4 žáci

5. Mgr. Hahn - 3. A / doučovaní -hlavní předměty / 1 žák

6. Alena Draská - 3.A / procvičování M /1 žák

7. Mgr. Matoušková - 4. tř. - ČJ / doučování / 3 žáci

8. Mgr. Polková - 4. tř. - M / doučování / 3 žáci

9. Mgr. Pelcová - 5.B - ČJ, M doučování / 3 žáci

10. Alena Šilpochová -5.A -ČJ,M -doučování / 6 žáků

 

ad 2/  Realizace III. etapy vyhlášena. Doučování probíhá od 26. 9. 2022.

  1. Mgr Dienstbierová - 3.B / doučování Čj, M - 1 žák 

  2. Alena Draská  - 4.A / doučování Čj, M - 1 žák 

  3. Mgr. Matoušková - 5.tř. /doučování Čj, M - 10 žáků

  4. Mgr. Polková - 4.B / doučování Čj - 2 žáky

  5. Magdaléna Révay - 3.A / doučování Čj, M - 3 žáky

  6. Isabela Sobczaková - 3.B / doučování Čj,M - 3 žáky s OMJ 

  7. Mgr. Široká - 1. tř. / Jazyková průprava a Čj - 5 žáků

  8. Mgr. Široká - 1. tř. / Jazyková průprava a Čj - 6 žáků

  9. Vladimíra Štětinová  - 2. tř. / doučování ČJ - 4 žáci

10. Kateřina Táboříková - 1. A /doučování Čj, M- 4 žáci

 

ad 3/ Realizace IV.etapy- Doučování probíhá od 1. 2. 2023

       1. AP Táboříková - 1.A ČJ/M 5 žáků   

       2. Mgr. Pelcová - 1.B ČJ/M 3 žáky 

       3. AP Štetinová - 2.tř. ČJ -6 žáků

       4. Mgr. Široká - jazyková průprava/ČJ  - obě  1.třídy -5 žáků

       5. Mgr. Široká - jazyková průprava/ČJ  - obě  1.třídy -6 žáků

       6. AP Sobczaková - 3.B ČJ/M -3 žáci

       7. AP Révay - 3.A ČJ/M - 4 žáci

       8. AP Draská - 4.A ČJ/M 1 žák

       9. Mgr. Polková - 4. B ČJ - 2 žáci

      10. Mgr. Matoušková - 5. tř.  ČJ/M - 10 žáků