DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo Nárdní plán obnovy
file ico Doučování žáků škol (174,1 KB)

 

Nastavení II. etapy = bloky doučování od 1.1.2022 do 31.8.2022


Každý blok je naplánován na 24,5 hodiny, včetně vyhodnocení přínosu

1. Mgr. Široká - 1. tř. 1.. skupina /zaměření na jazykovou a řečovou průpravu / 5 žáků

2. Mgr. Plundrichová - 2.B ../ zaměření - doučování ČJ / 5 žáků

3. Isabela Sobczaková - 2.B / zaměření - rozvoj slovní zásoby, čtení / 5 žáků

4. Magdaléna Révay - 2.A / zaměření - ČJ procvičování / 4 žáci

5. Mgr. Hahn - 3. A / doučovaní -hlavní předměty / 1 žák

6. Alena Draská - 3.A / procvičování M /1 žák

7. Mgr. Matoušková - 4. tř. - ČJ / doučování / 3 žáci

8. Mgr. Polková - 4. tř. - M / doučování / 3 žáci

9. Mgr. Pelcová - 5.B - ČJ, M doučování / 3 žáci

10. Alena Šilpochová -5.A -ČJ,M -doučování / 6 žáků