Šablony OP JAK

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace č. 16-022/0006931-01 s názvem "Vzdělávání ZŠ a MŠ Volduchy"

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Lhůta pro čerpání: od 1.9.2017 do 31.8.2019.

1. chůva v MŠ na 14 měsíců

2. Matematická gramotnost - Prášily 22.-24. 9. 2017 - DVPP 3 pedagogové

   

Reference

Kurs Matematické gramotnosti   vedený panem Vodičkou je zaměřen na využití deskových

her v matematice a na nenásilném vedení žáka k různým matematickým pojmům  a operacím

a k jejich samozřejmému praktickému používání. To vše nenásilnou cestou, hravou a mnoh-

dy vtipnou, soutěživou. Učí různorodému řešení situací, reakcím na nepředvídané chování

– tahy  spoluhráče, pohotovost. Rozvíjí logické myšlení a kombinační schopnosti. Umožňuje

okamžitou zpětnou vazbu žákovi a to jeho výsledkem ve hře, srovnání s druhými. Odhaluje i

nedostatečnost. Nabídka aktivit předčí časové možnosti školení. Pan Vodička odhaluje zálud-

nosti jednotlivých her, jejich plusy i slabiny, rozvíjí jejich využití a dá i možnost kreativitě zú-

častněných změnit možnost využití v jejich předmětech. Čili rozvíjí mezipředmětové vazby.

Prostředí Šumavy bylo nádherné, počasí dle nejlepších představ a všechno dokonale domlu-

vené.

Mgr. Aubrechtová3. Čtenářská gramotnost - Prášily 7.- 8. 10. 2017- 3 pedagogové

Využití deskových her se dá kupodivu rozšířit i do výuky čtenářské gramotnosti. Hry

slouží k rozvoji mluveného projevu, komunikace při hře, k zapamatování si řečeného

druhým hráčem, reprodukce textu, vybavování textu, vyjadřování emocí, rozvoj este-

tického vnímání a zároveň rozvoj bohatosti vyjadřování. Lze hledat slovní skupiny dle

společného znaku, hledání nadřazených výrazů , slov příbuzných, lze procvičit abece

du, gramatické jevy, slovní druhy. Vedle deskových her je možné do hodin zařazovat

hříčky s češtinou, příslovími, pranostikami. Doporučujeme knihu Kuna nese nanuk,

Hry se slovy a příslovími a pranostikami a další knihy autorky Evy Schneiderové.

Tato paní celý kurs vedla. Oblíbenou pro nás byla zejména hra Skrytá jména.

EU dotace - projekt ukončen

Projekt

logo: dokument ke stažení 
projektový záměr:
dokument ke stažení
operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
název výzvy:
žádost o finanční podporu z OP VK- IP oblasti podpory 1.4- unit cosi
název prioritní osy:
počáteční vzdělávání
název oblasti podpory:
zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
rozhodnutí o poskytnutí dotace: rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1297/21/7.1.4/2010
název projektu:
podpora inovativních trendů ve výuce, registr.číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0088
název v anglickém jazyce:
support of Inovative Trends in Education
přidělená částka:
729 711,- Kč
doba čerpání dotace:
 1.9.2010 – 28.2.2013