Důležité

Zveřejněno: 7. 9. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová

Důležité

Vážení,

kapacita školní družiny Volduchy je stanovena pro 3 oddělení na 90 žáků. Letos jsme poprvé v historii školy tohoto čísla dosáhli, a přihlášeno je přesně 90 žáků. NELZE již přijmout žádného žáka do školní družiny pro školní rok 2022/2023.

Všechny žáky, kteří dodrželi námi určené termíny přihlašování, se nám podařilo zařadit do činnosti 3 oddělení.

Ranní družina přijímá žáky přicházející do 7,00 hodin.Později přicházející žáci jdou již na vyučování a jim je vchod otevřen v 7,25 hodin školnicí nebo dohledem dle rozpisu. Žáci ani rodiče nesmějí obsluhovat dveře a povolovat vstup do školní budovy, a to po celý den. Žáci zevnitř mají zakázáno vpouštět žáky i dospělé osoby zvenku dovnitř budovy. Zákonní zástupci si nestoupají mezi dveře a nedrží vnitřní vchod otevřený. Nevstupují do prostoru šaten. V případě nutnosti řešit naléhavou věc / záměnu věcí, ztrátu atd. zvoní na příslušnou vychovatelku. Děkujeme za pochopení.

Tato opatření vyplynula v minulosti z pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti školních budov, k ochraně majetku škol a žáků.

Aktivy a konzultace jsou předem domlouvány s třídními učiteli emailem, telefonicky po vyučování.

ZUŠ má poučené pedagogy a ti si sami hlídají vstup svých žáků do budovy. ZUŠ se přizpůsobuje řádu a provozu školy. Obě ředitelky jsou spolu v kontaktu.

Žák přichází do školní budovy včas, aby stihl přípravu na vyučování. První zvonění je v 7,40 hodin. Vyučování začíná v 7, 45 hodin. Vnitřní dveře budeme zamykat v 7,45 hodin.

Závěr:

Vážení rodiče,

do ZŠ letos nastoupilo 161 žáků / maximální kapacita je 180.

Školní družinu bude navštěvovat 90 žáků. Kapacita zcela naplněna.

Do MŠ nastoupilo 61 dětí, kapacita pro 3 oddělení naplněna.

ŠJ má přihlášeno 61 dětských strávníků MŠ a 146 žákovských

strávníků.

Personální pozice jsou zcela obsazené. Organizace dnes

zaměstnává 36 lidí + 3 mateřská a rodičovská dovolená.

Školní budově je 120 let.

16. 9. 2022 to bude 120 let od začátku zahájení vyučování v této

budově.

 

Mgr. Aubrechtová