Volduchy celkově 3. místo

Zveřejněno: 26. 5. 2022, zapsal: Jitka Matoušková

 Velice děkuji paní učitelce Mgr. Gabriele Pelcové za náročnou přípravu žáků pro všechny sportovní soutěže, za složitou tvorbu týmů, náhradníků a celkově za logistiku soutěží. Jsme pyšní na to, že jsme letos obsadili tolik druhů sportovních soutěží a předvedli srovnatelné výsledky práce a umístili se hned za výběrovými velkými školami. Účastnili jsme se florbalu, přehazované, vybíjené, kopané, štafetového běhu, atletického trojboje. Soutěžili chlapci i dívky. Děkuji i ostatním členům učitelského sboru, že spolupracovali, dohlíželi, zastupovali a umožnili účast v soutěžích. Děkujeme i nadšeným rodičům svých dětí. Smyslem těchto účastí je dát dětem možnost sportování, měření sil nad školní rámec, utužování nadšení a sportovního ducha i sportovní poznávání.

                                                                                                                  Mgr. Aubrechtová