Výzva k odstranění nedostatků - Zápis do ZŠ

Zveřejněno: 14. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Výzva k odstranění nedostatků - Zápis do ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 děkuji Vám za spolupráci při první části Zápisu dětí do 1. třídy formou dálkovou. 

Pro Vaši informaci se jedná o tzv. správní řízení, kdy ředitelka školy rozhoduje o přijetí Vašich dětí k základnímu vzdělávání. I z toho důvodu rodiče dětí, kteří žádají o odklad školní docházky vyplňovali, jak žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, tak v jeho rámci upřesňovali, že se jedná o odklad a dokladovali to žádostí o odklad.

Bez přítomnosti zákonných zástupců u zápisů i tak musíme ověřovat totožnost dětí, data narození a adresy trvalého pobytu. Do budoucí školní matriky u přijatých dětí budeme potřebovat rodná čísla.

Vyzývám zákonné zástupce, kteří jako součást žádosti o přijetí nedoložili kopii rodného listu dítěte, aby tak učinili způsobem stejným jako podání přihlášek. Ve vestibulu školy, vložením do schránky u vchodu, a to nejlépe do pátku tohoto týdne.

Spis o zápisu je založen, přihlášky i odklady rozděleny. V nejbližší době obdržíte sms s číslem zápisovým, které jsme Vaší žádosti přidělili. Toto číslo si zapamatujte a nejpozději do měsíce ředitelka školy rozhodne ve věci přijetí k základnímu vzdělávání a ve věci odkladů školní docházky. Vaše dítě, zde bude uvedeno pod tímto číslem.

Následně ředitelka organizace vyhotoví rozhodnutí a zašleme je na  adresy dětí s malým pozdravem i pro ně samotné. Doporučujeme založit dítěti jeho složku i doma. Ve věci přijetí k základnímu vzdělávání doručením rozhodnutí považujeme správní řízení za vyřízené, ukončené. Ve věci odkladů školní docházky, když vyhovíme doložené žádosti, rovněž. 

Třídnictví v prvních třídách není stanoveno, čeká se na konec správního řízení, na počty prvňáčků budoucích a na podklady všech odkladů z PPP či SPC. 

 

Mgr. V. Aubrechtová, ředitelka organizace