Vaše dotazy (aktualizováno):

Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Vaše dotazy:

1/ Mohu si svoje dítě testovat doma svým testem ?

Nemůžete. Prezenční výuka je podmíněna testováním ve školách, od samotestování doma ministerstvo školství upustilo. Školy provádí zápis o testování, vydávají potvrzení a vykazují počty testovaných a výsledky do centrálního systému.

2/ Nesouhlasím s testováním dodanými testy, mohu si sehnat svoje testy?

K dotazu škol ohledně nesouhlasu rodičů s použitím testu dodaných z MŠMT sdělujeme, že školy mohou pro žáky využít i jiné neinvazivní testy např. ze slin, které si zajistí z vlastních zdrojů nebo je obstarají rodiče a jsou schválené MZDR. Podmínkou je, že testování proběhne ve škole.

S pozdravem                                         

JUDr. Jaroslava Havlíčková

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

3/ Mohu alespoň poprvé přijít se svým dítětem k testování?

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT a vydaným pokynům je toto umožněno rodičům žáků 1. až 3. ročníků, předškolákům a rodičům dětí z vybraných profesí v MŠ . Zákonný zástupce přijde do budovy s ochrannou dýchacích cest/ respirátor, nanorouška/, a to vchodem určeným třídě. V budově se zdrží po dobu nezbytně nutnou. Vstoupit smí pouze do testovací učebny nikoliv do učebny k výuce. Řídí se pokyny personálu školy.

4/ Jak vlastně bude testování probíhat?

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Za testování odpovídá třídní učitel, ve třídě je asistent pedagoga jako další osoba pomocná k testování. Testování nebude probíhat venku před školou z důvodů, že je toto možné pouze v případě, že teploty vystoupí nad 15 stupňů. Pro testování má každá třída v rotační výuce určenou samostatnou testovací třídu. Žáci s negativním výsledkem testu přechází do své kmenové třídy a připravují se k vyučování. Žáci pozitivní neprodleně opouští školní budovu s doprovodem. Žáci bez doprovodu a pozitivní čekají na izolaci nebo v místě, kde jim bude určeno a vyčkají příchodu rodičů.

Test si provádí dítě štětičkou samo, učitel pomáhá s reakčním roztokem = pufr - zakápne 6 kapkami. / Na 25 testů jsou dvě ampulky a děti by jen těžko uhlídaly množství.  S testem manipuluje dítě. Čeká se na výsledek - údajně není potřeba celá 1/4 hodina k zobrazení výsledku. Učitel zaznamená výsledek. Rodič odchází. Škola vykáže výsledek testování na centrální registr- školy již dostaly přístupové kódy.

5/ Zajistí i ZŠ v době distanční výuky školní družinu pro žáky rodičů výběrových profesí ?

O povinnosti zajistit víme.

Naše odpověď:

Vytvoření tzv. třetí skupiny družiny pro děti rodičů výběrových profesí zajistíme. Žákům se bude věnovat jeden pedagogický pracovník a bude je podporovat v plnění úkolů distanční výuky. Žák může mít svůj tablet, a musí mít školní pomůcky k rozvrhu své třídy. V 11,30 hodin půjdou děti na oběd a odpoledne budou fungovat jako třetí oddělení družiny. V pondělí a čtvrtek budou testováni. Zájemci od pondělí 12.4.2021 se mohou sms zprávou ozvat ředitelce školy na telefon: 604758362

! Nejedná se o původní třetí oddělení družiny.

6/ Jak daleko zasunout tyčinku do nosu, instruktážní video MŠMT ukazuje něco jiného, jiný zdroj také něco jiného ?

Pedagogům nezbývá než instruovat děti a žáky dle příbalových letáků k určitému typu testů nebo dle videí MŠMT nebo MZ. Schválených testů je  obrovské množství. Nedokážu říct kolik mm má dítě zasunout tyčinku do nosu. Proto přikládám příbalový leták s obrázkem. Já osobně bych viděla rozumný kompromis jako řešení.

 

file ico Příbalový leták k testu LEPU.pdf (180,2 KB)