Ošetřovné pro zaměstnance-jak postupovat

Zveřejněno: 11. 1. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Ošetřovné pro zaměstnance - jak postupovat

Informovali jsme se za Vás na OSSZ, jak mohou zaměstnanci řešit ošetřovné v době uzavření MŠ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Na tomto odkaze se Vám načte možnost získání formuláře pro Vašeho zaměstnavatele.

Kliknete na Vyplnit.

Nesmíte zapomenout každý si vygenerovat svou žádost- své číslo.

A po té je jedno, jestli vyplníte elektronicky nebo si vytisknete a zadáte vlastní údaje. Dáte zaměstnavateli.

Do kolonky důvod:  uzavření předškolního zařízení- covid - 19 od 11.1.2021

Po skončení čerpání volna-tedy po otevření MŠ jen doplníte zaměstnavateli termín ukončení čerpání.

 

Celý týden, tedy oba termíny budeme dokladovat OSSZ my / organizace a to jak ředitelské volno , tak rozhodnutí KHS- zašleme obě Rozhodnutí.

Ošetřovné pro OSVČ

OSVČ mají svůj tiskopis a instrukce na stránkách MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

 

 

Mgr. Aubrechtová