Změna dopravního značení pod MŠ

Zveřejněno: 27. 11. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Změna dopravního značení pod MŠ Volduchy

Vážení rodiče dětí z MŠ zejména,

obracím se na Vás s prosbou, abyste věnovali zvýšenou pozornost novému dopravnímu značení pod MŠ Volduchy osazenému v souvislosti s projektem nových chodníků v tomto týdnu.

Dopravní situace se nám tímto zcela změnila a změní se i zvyklosti užívání obytné zóny školou, dětskými kolektivy, ať už MŠ v souvislosti s pobytem venku - vycházkami nebo školou při odvádění žáků za stravováním.

Bylo nám sděleno, že plochu je nyní třeba vnímat jako celistvou plochu.

Podél pozemku pana Kodla má být schválená projektem a namalovaná žlutá čára zakazující stání vozidel. Točna v ulici nahoře není. Od školky směrem dolů je osazena značka parkování na chodníku, to je tedy kolem zahrady Klírů a směrem dolu.

Vzhledem k těmto faktům budeme vodit dětské skupiny směrem nahoru i dolu, co nejblíže k pozemku pana Kodla.

Důrazně Vás žádám, vjíždějte minimálně do této zóny a neohrozte děti a žáky. Jsou mnohdy zbrklé a hyperaktivní. Pro pedagogy bude velmi obtížné uhlídat dlouhé zástupy dětí a žáků. Komplikace lze očekávat i u dolního parkování. Je již zkušenost, že nám maminky couvají do skupin dětí ze školní družiny. Shon a spěch by mohl mít fatální důsledky. Děkuji za pochopení.

 

Mgr. V. Aubrechtová

PS: Pedagogové organizace byli obeznámeni s novou dopravní situací.