K Vašim dotazům:

Zveřejněno: 23. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Na co odpovídáme? - K Vašim dotazům:

1/ Bude ředitelské volno?

25.9.2020 nevyhlásím ředitelské volno. Výuka bude běžná. Sledujeme doporučení vlády i stav přímo v okolí školy. Do školy chodí denně 140 zdravých žáků ze 160, kteří potřebují obnovit po velké pauze školní dovednosti. Shodujeme se s pedagogickým sborem, že děti potřebují do školy chodit, že je třeba odstraňovat rozdíly mezi dětmi ve znalostech a zavést pravidelnost a řád do jejich životů. Omezení školní výuky možná ještě přijde, ale nyní děti chtějí umět číst, psát a počítat a domníváme se, že za jakékoliv vzdělanostní aktivity jsou i vděčné.

 

2/ Kdy bude dokončena oprava chodníků a cest?

Nevíme, nepřísluší nám toto komentovat, ale logicky, až bude stavba dokončena. I tak nadále bude platit zákaz vjezdu do ulice u MŠ. Bude však zajištěna daleko větší bezpečnost dětí a žáků při přesunech a po tom jsme skutečně volali a na to se těšíme.

 

3/ Proč si nemůže škola přihlášky do ŠJ nebo ŠD vyplnit a rodič je jen podepíše?

Protože by nebyly tyto přihlášky platné pro kontrolní orgány a protože učitel, kuchařka, vychovatelka toto nemá v náplni práce.

 

4/ Nemůžeme si ani přečíst jídelníček, když nemůžeme vstoupit do školní budovy?

Jídelníček je na webových stránkách skolavolduchy.cz. Aktualizován je každý pátek.

Zákaz vstupu do budovy řeší závažnější problém než je čtení jídelníčku. Většina rodičů ho chápe.

 

5/ Může dítě mít zkrácené vyučování z důvodu zájmové aktivity pravidelně?

Nemůže. Školní výuka je nadřazena zájmovému vzdělávání, protože je povinná a má jasně danou dotaci hodin, kterou žák musí absolvovat. Pravidelné zkracování výuky není možné. Zájmová výuka musí upravovat i své začátky vyúky dle změn v rozvrhu základní školy v průběhu roku.

 

6/ Může matka soustavně vyzvedávat své dítě z MŠ nebo ŠD přesně v době ukončení provozu a přesahovat tak denně o minuty provozní dobu?

Samozřejmě, že ne, je to neohleduplné k učitelce či vychovatelce, které jsou rovněž matkami a spěchají po práci za svými dětmi. Jestliže je provoz zařízení do 16,00 hodin, měl by zákonný zástupce vyzvedávat dítě tak, aby se v 16,00 hodin  mohlo zařízení uzavřít. Navíc pozdním vyzvednutím prodlužuje takový rodič pracovní dobu učitelek, tedy vzniká nárok na platové ohodnocení a to by mohlo být finančně organizací vyčísleno.

 

7/ Dokdy si musí zákonný zástupce vyzvednout dítě, když se u něho projeví příznaky nemoci?

Ideální v našem případě je do hodiny. Pokud nemůže rodič, může pověřit i osobu blízkou rodině, které důvěřuje. Organizace nemá dostatek personálu, aby zajistila personál pro jedno dítě zvlášť dlouhodobě. Pak tento pracovník by chyběl na jiné pozici.

 

8/ Co se dějem s dítěte, když onemocní ve škole do příjezdu rodiče?

Je odvedeno se svými věcmi na izolaci / zde je k dispozici umyvadlo, wc a židle, rouška, desinfekce. Zde je pak sledováno jednou určenou osobou, která mu poskytuje v roušce pomoc a čekají spolu do příjezdu rodičů. Pracovníci školy nediagnostikují, ale popíší příznaky. Je na rozhodnutí zákonného zástupce, co pak učiní / zda odveze dítě domů, zda k lékaři, zda kontaktuje KHS nebo dětského lékaře/.