Informace PPP k odkladům ŠD

Zveřejněno: 25. 3. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Dnes obdrželi ředitelé škol dole uvedenou informaci. Týká se žadatelů o odklad školní docházky. Text zde máte k dispozici.Informace k zápisu ve Volduchách zveřejním včas.

 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

z důvodu aktuální epidemiologické situace jsme pro následující období přistoupili k tomuto opatření. Po konzultaci s rodiči Vám budeme zasílat doporučení k odkladu školní docházky datovou schránkou. Aktuálně používáme jednotný formulář v rámci všech poraden Plzeňského kraje, který obsahuje pouze stanovisko PPP. Vyjádření pediatra bude muset rodič zajistit po vlastní linii. Věříme, že toto opatření napomůže hladšímu průběhu zápisů do prvních tříd i v takto nelehké situaci.

Pokud byste cokoli potřebovali konzultovat, všechny naše pracovnice jsou k dispozici na svých mobilních pracovních telefonech.

Přeji pevné zdraví

Mgr. V. Huzinec Čiková