Logopedický kroužek

Vede Mgr. Dana Široká
Probíhá:

středa, čtvrtek

11.45-12.15.    12.30.-13.00

Místo: ZŠ a MŠ Volduchy

Logopedický kroužek Hbitý jazýček navštěvují na ZŠ a MŠ žáci, kteří jsou zařazeni pod logopedickou péčí klinického logopeda a mají logopedické vyšetření.

Logopedická péče probíhá formou skupinovou (3-4 žáci) pod vedením logopedické preventistky Mgr. Dany Široké.

U předškoláků jde především o rozvíjení fonetického sluchu, rytmu a to formou logických her, soutěží, technika správného používání a cvičení hybnost mluvidel. U starších dětí je kladen důraz na individuální procvičování, dobrou komunikaci a upevňování artikulace již vyvozených hlásek.

Děti jsou rozděliny na 4 skupiny dle doporučení logopeda.