Práce ve školní družině 

     se řídí Vnitřním řádem školní družiny:

file ico Vnitřní řád školní družiny (331,2 KB)


Vzdělávací a výchovná činnost vyplývá ze školního vzdělávacího programu.


Celoroční projekt : Střípky pro život - vychází ze ŠVP ZŠ Volduchy Království poznání.

Aktivity ve školní družině dotvářejí poznání žáků ZŠ Volduchy o další drobné kompetence

pro život / o další střípky poznání.

Výsledek obrázku pro střípky pro život

Střípek = úlomek, zlomek, část, dílek, kousek, fragment, útržek, střep  = z něčeho velikého.