Aktuality

Zveřejněno: 9. 3. 2014, zapsal: Jitka Matoušková

Ve dnech 5., 6. a 7. 3. proběhly projekty Svět barev a Písmo.

V projektu Svět barev se žáci 1. tříd a MŠ dozvěděli kde se barvy berou, informace o ...

Zveřejněno: 22. 2. 2014, zapsal: Václava Aubrechtová

Základní škola a Mateřská škola Volduchy jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním ...

Zveřejněno: 22. 2. 2014, zapsal: Jitka Matoušková

18. února 2014 proběhl projekt Olympiáda, kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. Projekt společně připravily Mgr. Kalinová a Mgr. Matoušková.

Žáci pracovali ve čtyřčlenných a pětičlenných skupinkách a ...

Zveřejněno: 4. 2. 2014, zapsal: Václava Aubrechtová

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne 30. 1. 2014.

K zápisu se dostavilo 42 dětí se svými zákonnými zástupci. Za šest dětí požádal zákonný ...

Zveřejněno: 6. 1. 2014, zapsal: Jitka Matoušková

6. 1. 2014 se 4. třída zúčastnila třídního projektu na téma "Tři králové". Žáci získali bližší povědomí o tématu, vyrobili plakát, kterým zkrášlili chodbu. Dále si vyrobili figurku jednoho ze ...