Aktuality

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Úprava rozvrhu č. 1

Na základě praktického vyzkoušení rozvrhu tříd a organizace obědů a z důvodu bezpečnosti žáků při přesunech  rozhodla ředitelka školy o změně č. 1 v uspořádání rozvrhu ...

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Roušky

Žijeme ve zvláštní době a řídíme se mimořádnými opatřeními

v souvislosti s nemocí covid 19. K tomu patří i speciální vyba-

vení pro žáky do škol. Nošení roušek je ...

Zveřejněno: 15. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Uhraďte nám školné!

Žádáme zákonné zástupce dětí v mateřské škole, aby včas hradili školné za své dítě v MŠ Volduchy.

Za srpen úhrada ve výši 150,-Kč.

Za září úhrada ...

Zveřejněno: 9. 9. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Upozornění ! Platnost od 10. 9. 2020


S platností od 10. 9. 2020 jsou ve společných prostorách neboli vnitřních prostorách budov povinné roušky. Žádáme zákonné zástupce, aby své děti vybavili denně ...

Zveřejněno: 8. 9. 2020, zapsal: Jitka Matoušková