Plánujeme - základní škola

 

  Událost  termín
 

  Zahájení školního roku ve třídách

  1. tř. dle informací od třídní uč.

  2. -5. třídy do 8:30 hod.

  přihlášení do ŠD/ zákonní zástupci a ke stravování/prostřednictvím

  tříd.uč.

2.9.2019

  Zahájení výuky / do max. 11,30 hod.

  ŠD zahajuje provoz/ na základě přihlášek kompletně vyplněných

  ŠJ zahajuje stravování pro ZŠ

  3.9.2019
  Aktiv MŠ-zahajovací   5.9.2019
  Aktiv ZŠ - zahajovací, informační 10.9.2019
 Představení ZUŠ Chrást - Šíleně smutná princezna, 1. třídy  27. 9. 2019
 Návštěva divadelního představení - Divadlo Alfa, 2. třída 15. 10. 2019 
Třída plná pohody - program PPP Rokycany, 2. třída, 4. A 16. 10. 2019
Vyučování na téma Dušičky, Halloween - 1. třídy 31. 10. 2019
Třída plná pohody - program PPP Rokycany, 3. třídy

31. 10. 2019

odloženo, nemoc pracovnice PPP

Návštěva divadelního představení - Divadlo Alfa, 5. třída 31. 10. 2019
Třída plná pohody - program PPP Rokycany, 1. třídy 5. 11. 2019