Aktuality

Zveřejněno: 8. 3. 2018, zapsal: Lenka Čarnogurská

7. března se žáci školní družiny účastnili lekce 1. pomoci s odbornou lektorkou Českého červeného kříže Kateřinou Truxovou. Dozvěděli se základní informace o situacích a stavech ohrožujících život, o resuscitaci ...

Zveřejněno: 7. 3. 2018, zapsal: Jitka Matoušková

Termín 15. 5.

Zveřejněno: 28. 2. 2018, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče,

od pondělí komunikuji s MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku pro ZŠ Volduchy z důvodu tzv. chřipkové epidemie.

Doporučení znělo uzavřít školu od pátku do pátku, školský ...

Zveřejněno: 22. 2. 2018, zapsal: Jitka Matoušková

V době "chřipkových prázdnin" budou dle pokynu ředitelky ZŠ Volduchy obědy automaticky odhlášeny. A to v obou jídelnách- Volduchách i Oseku.

Zákonní zástupci již nemusí obědy odhlašovat.

Zveřejněno: 22. 2. 2018, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče,

vzhledem k šířícímu se epidemickému výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky vyhlašuji po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany a zřizovatelem organizace obcí Volduchy, jmenovitě ...