Aktuality

Zveřejněno: 13. 10. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

15. 12. 2017 se uskuteční tradiční vánoční charitativní koncert ve Volduchách.

Lístky budou v prodeji od 16. 10. na OÚ Volduchy.

Naše organizace nezajišťuje lístky pro své zaměstnance. Jedná se ...

Zveřejněno: 12. 10. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Proč se ve slově drakiáda píše měkké "i", když je po písmenku k?

      Protože k původnímu slovu drak se přidává přípona -iáda, označující obvykle větší veřejnou akci (olympiáda, spartakiáda, autogramiáda ...

Zveřejněno: 22. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Rozhodnutí

Ředitelka organizace v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlásila ...

Zveřejněno: 12. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková
Zveřejněno: 8. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

ČK ve druhé třídě jako zájmový útvar byl zařazen z důvodu posunu

začátku vyučování od 8.40 v pondělí pro 2. B. Třídní učitelka učí AJ

v Oseku, ostatní vyučující ...