Výsledek obrázku pro kreslené obrázky ze školky

Odkazy pro snadnou orientaci:

 

Vítáme nový školní rok v mateřské škole


Letní prázdniny v naší školce byly velmi pracovní. Ve školce se vystřídali zedníci, instalatéři, elektrikáři, podlahář, dodavatel nerezového vybavení pro ŠJ, natěrač a údržbář. Máme rekon-struovanou horní kuchyň s nerezovým vybavením a možností samostatného provozu pro MŠ alespoň, co se týká ranních a odpoledních svačin, mytí nádobí. V souvislosti s tím byla opravena i úklidová komora a WC pro zaměstnance a vyměněno lino ve vstupní chodbě do kuchyňky. Již poněkolikáté jsme zajistili znovuobnovení krásy jednotlivých komponentů školní zahrady provedením nátěrů a nyní čekáme na servis a revizi. Opraven byl rovněž komín MŠ, jeho omítka. Postupně odstraňujeme rez z únikových schodišť a zábradlí MŠ a rovněž provádíme nátěry. V neposlední řadě paní učitelky uklidily a připravily třídy pro děti.

Nový školní rok v mateřské škole vítáme velkou zahradní rozpracovaností. Obec Volduchy realizuje projekt Revitalizace školní zahrady. Cílem projektu je propojit zahradní prvky se zelení a zajistit stín, zpevnit půdní plochy a vymezit záhony a chodníčky. Děláme to pro vytvoření lepšího prostředí dětem a prosíme Vás o opatrnost a shovívavost. Paní učitelky dostaly pokyn, že v období prací na školní zahradě mají veškeré aktivity přesunout jinam z důvodů bezpečnosti dětí.

Přeji nám všem klidný a příjemný školní rok.

 

                                                                                                     Zapsala: Mgr. Aubrechtová