Odkazy pro snadnou orientaci:

Mateřská škola ve školním roce 2016/2017.

Naše mateřská škola zahájila provoz 24.8.2016. Do oficiálního zahájení nového školního roku budou paní učitelky už jen dokončovat  výzdobu a úklid, rozdělení značek a hraček a pomůcek. Během srpna byla v MŠ ve vstupní části vyměněna stará kovová okna za plastová a oboje vstupní dveře rovněž za plastové. Následovat bude ještě instalace videotelefonů, abychom mohli zavést bezpečnější pravidla pro vstup do budovy mateřské školy a zjednodušili vyzvedávání dětí zejména pro maminky s dalším  malým dítětem. Hlavní důvod je však bezpečnost dětí a pedagogů.

Oproti loňskému roku jsme z důvodu kapacity jednotlivých oddělení a vzhledem k počtu dětí  upravili umístění předškoláků. Letos budou předškoláci v prvním patře a dole bude prostřední oddělení. Malé děti zůstávají v prvním patře vzadu. Skladba pedagogického sboru je shodná s loňským rokem. Jen paní učitelky se prostřídají ve vedení jednotlivých oddělení.

 Novinkou bude, opět vzhledem k počtu dětí, tzv. spaní ve dvou třídách, čili ve dvou odděleních budou mít paní učitelky odpolední a jejich střídání bude odlišné oproti zvyklostem.

Chceme se zaměřit na vše, co nám ukládá doporučení MŠMT. Pro rozvoj řečových dovedností a logopedickou průpravu necháme na podzim vyškolit dvě paní učitelky. Budeme podporovat fyzickou zdatnost a rozvoj tělovýchovných aktivit a chvilek. Hned v září podpoříme mladé budoucí fotbalisty. Novou velkoplošnou televizi využijeme pro taneční a tělovýchovnou průpravu, rovněž pro podporu hudebních dovednosti. Zaměříme se i na předčtenářskou gramotnost a předmatematické dovednosti. Stranou nebude ani rozvoj technických schopností dětí, rozvoj zručnosti a přírodovědných znalostí, dovedností.

Školní zahradu se snažíme udržovat stále funkční, čerstvě natřenou. Obnovili jsme pískoviště, vyvýšili jsme ho oproti okolnímu terénu. Máme objednaný odborný servis po revizi zařízení.

S ohledem na požadavky inkluze budeme i v mateřské škole pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme spolupracovat s asistentkou pedagoga a s PPP či SPC. Snažíme se předcházet budoucím školním neúspěchům a v druhém pololetí zařadíme kroužek Lexík. Malinkou změnu uděláme v organizaci logopedické průpravy. Postupně zařadíme Zpívánky a Šikovné ručky.

Těšíme se na děti a přejeme si, aby začátek školního roku proběhl s úsměvem a klidem.