Výsledek obrázku pro kreslené obrázky ze školky

Odkazy pro snadnou orientaci:

 

BRAMBORIÁDA

24.10.2019 se konala na zahradě naší mateřské školy podzimní Bramboriáda. Rodiče, sourozenci, ale i prarodiče se sešli v hojném počtu, aby si užili příjemné odpoledne se svými ratolestmi.
Všechny třídy, včetně nejmenších Smíšků, předvedly, co se od září naučily. Šikulové přidali hádanku pro rodiče na téma, které aktuálně probírají, a to Naše stromy. Na závěr zazpívaly děti z kroužku Zpívánek. Po vystoupení proběhlo vyhlášení soutěže o NEJ pana/paní Bramboru. Do soutěže se přihlásilo 26 originálních a kreativních bramborových výtvorů. Každé z dětí si odneslo ocenění jako například Pan Brambora s největším nosem, Paní Brambora s nejhezčím kloboukem, či nejlepším účesem. Do soutěže se přihlásil i bramborový Čert Anděl a Mikuláš, či bramborový ježek a motýl. Odměnou byly tématické bramborové medaile, diplom a drobná sladkost.
Následovaly soutěže a úkoly na čtyřech stanovištích, které měly pní učitelky a zúčastnili i někteří rodiče. :-) Velké poděkování patří tatínkům, kteří v průběhu odpoledne rozdělali oheň, na kterém se během chvíle hřály buřty, párky či rohlíky. Tímto jsme také pokřtili nové ohniště , které vzniklo v rámci rekonstrukce naší zahrady. Poděkování také patří všem maminkám, které se opět překonaly při přípravě skvělého občerstvení, pod kterým se stoly prohýbaly. :-D