Organizace školního roku v MŠ

Provoz mateřské školy začíná 27.8.2018.

Nově přijaté děti nastupují do MŠ od 3. 9. 2018. Rozdělení dětí do tříd a značky dětí najdete          v zádveří  MŠ.

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí a o povinném předškolním vzdělávání předškolních dětí se dozvíte na informačních nástěnkách  při nástupu do školky a na třídní schůzce, která bude 11. 9. 2018 od 15.30 hod.          

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Vánoční prázdniny Provoz MŠ přerušen od 22.12.2018 do 2.1.2019.   
Jednodenní pololetní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Jarní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Letní prázdniny  Provoz MŠ přerušen od 8. 7. 2019 do 23. 8. 2019.