Školní jídelna

Údaje k platbám obědů

 cena stravného pro jednotlivé skupiny v naší školní jídelně takto:

Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka 7,- Kč
  • oběd včetně pitného režimu 19,- Kč
  • odpoled. svačina 6,-Kč

Strávníci od 7-10 let:

oběd 23,-Kč

Strávníci od 11-14 let: 

oběd 25,-Kč

Obědy je nutné odhlašovat vždy den předem.

Termín plateb: 10. v měsíci za měsíc předcházející
Číslo účtu: 78-3643380207/0100
Variabilní symbol: viz.evidenční číslo vašeho dítěte (ve škole i ve školce na nástěnkách, na aktivech)
Specifický symbol: není

Zaměstnanci školní jídelny:

  • Veronika Šnejdarová - vedoucí školní jídelny, telefon: 371 728 320
  • Alena Suchá - kuchařka
  • Michaela Kubíková-kuchařka
  • Petra Tomášková- kuchařka