Základní škola a Mateřská škola Volduchy,

příspěvková organizace

Končí prázdniny, začíná školní rok 2016/2017

Počasí si s námi během prázdnin hrálo, chvíli chladno, chvíli teplo a pak vedro k nevydržení, taky vítr a mlha. Ať bylo počasí jakékoliv v obou budovách  základní školy i mateřské školy se pracovalo, střídali se řemeslníci různých profesí. V budově základní školy se kompletně rekonstruovala třída v prvním patře, kterou budou navštěvovat žáci obou loňských druhých tříd. Nejprve se sekalo, potom se upravovaly omítky, štukovalo se, malovalo se. Kompletní úpravy se dočkala podlaha, původní stará se vyrovnala dřevěnnými deskami a pak se pokládalo nové lino. Doplňovali jsme žaluzie, upravovali se IT rozvody k interaktivní tabuli, úpravu potřeboval skupinový stůl nově pořízený, a také stůl pod Pc. Do třídy jsme objednali další lavice a židle, rovněž sestavu nových skříní. Tyto úpravy potěší pouze třeťáky. Očekáváme nástup 36 prvňáků a tak jsme nechali přidělat šatnový díl.

Všechny žáky však překvapí úplně nově vybavená školní jídelna. Nejprve i v ní byla opravena podlaha a dáno nové lino, po té dodán nábytek firmy Multip. Jídelna je oranžovomodrobéžová. Zakoupili jsme i obrazy na její výzdobu a doplňujeme postupně věšáky do šatny před jídelnou. Na udržení teploty jídel jsme pořídili další nerezovou gastronomickou teplou výdejní vanu a dva nerezové stoly od firmy Progastro do kuchyňky ve školce.

Již v červnu prošlo celkovou opravou dětské pískoviště v mateřské škole. Proběhla rovněž revize herních prvků ve školní zahradě. Do ZŠ jsme museli dokoupit nový dataprojektor jako náhradu za trvale poškozený. Do tříd jsme pořizovali geometrické sady vhodné pro tabule s novým povrchem. Tři tyto tabule jsme dokupovali ještě před prázdninami a k  začátku školního roku můžeme říci, že nové tabule jsou ve všech třídách. Pochopitelně se nakupovalo vše potřebné. Učebnice, pracovní sešity,  žákovské knížky a deníčky, hygienické potřeby, úklidové potřeby, vysavač do MŠ, bezpečnostní tabulky, ochranné pomůcky a kancelářské pořeby.

V nejbližších dnech proběhnou ještě práce na zabezpečení MŠ, plánujeme instalaci videotelefonů a změnu režimu vyzvedávání dětí.

Škola pojme od září 159 žáků a 2 žáky plnící základní školní docházku v zahraničí. Ve škole nebude již pracovat Mgr. Hana Nosková. Ředitelka školy přijala novou paní učitelku Bc. Petru Sobczakovou, která si dokončuje magisterské studium. Jiná změna v pedagogickém sboru není.

V organizaci bude pracovat dále 5 asistentů pedagoga, z toho jeden v MŠ. Všechny asistenty máme již pro tento školní rok schválené od krajského úřadu.

Obsazení tříd se mění: 1. třídy Mgr.Plundrichová, Mgr. Matoušková

                                      2. třída Mgr. Eva Polková

                                      3. třída Mgr. Dana Široká

                                      4.A  Bc. Petra Sobczaková / studuje

                                      4.B        Eva Sojáková/ studuje

                                      5.     Bc. Filip Hahn / studuje

V ZŠ nechystáme změny, co se týká vyzvedávání žáků. Dál budou platit bezpečnostní pokyny z loňského roku. Rodiče bez povolení nevstupují do přízemí školní budovy. Apelujeme na osobní zodpovědnost každého. V posledním půl roce bylo v blízkém okolí i v budovách školních zazna-menáno několik případů agresivního chování dospělých, vyřizování si i rodinných vztahových záležitostí přes děti, či vstupů nemocných osob. Ve škole dále budou pracovat dvě oddělení školní družiny. ZUŠ Chrást pod novým vedením sama vyvine iniciativu k přijatým žákům, nikoliv třídní učitelé.

Zahájení pro prvňáčky bude vzhledem k počtu dětí rovnou ve školních třídách od 8 cca do 9,30 hodin. Přihlášky ke stravování obdrží děti a žáci hned první den. S přihláškami do ŠD budou připraveny vychovatelky rovněž první školní den. V prvních dnech budeme operativně řešit provoz družiny dle počtu zájemců.

Rozvrh hodin  je připraven, drobné změny budou nabíhat postupně. Například výuka angličtiny pro početné třeťáky bude ve dvou skupinách atd. Těšíme se na Vás děvčata a kluci, na vaše chytré hlavičky a šikovné ručičky.