Aktuality

Zveřejněno: 4. 2. 2014, zapsal: Václava Aubrechtová

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne 30. 1. 2014.

K zápisu se dostavilo 42 dětí se svými zákonnými zástupci. Za šest dětí požádal zákonný ...

Zveřejněno: 6. 1. 2014, zapsal: Jitka Matoušková

6. 1. 2014 se 4. třída zúčastnila třídního projektu na téma "Tři králové". Žáci získali bližší povědomí o tématu, vyrobili plakát, kterým zkrášlili chodbu. Dále si vyrobili figurku jednoho ze ...

Zveřejněno: 6. 1. 2014, zapsal: Lenka Hoblíková

Třeťáci se připravovali na Vánoce. Vypravili se do sousední ZŠ Osek, kde v prostorách školní kuchyňky pekli perníčky. S těsty jim pomohly maminky. Perníčky si děti další týden ozdobily. Aby ...

Zveřejněno: 19. 12. 2013, zapsal: Lenka Hoblíková
Zveřejněno: 13. 12. 2013, zapsal: Jarmila Bejčková