Práce s žáky s podpůrnými opatřeními - hodiny pedagogické intervence

Vede:

každá třídní učitelka,

třídní učitelka si stanoví v rozvrhu třídy Práce s žákem s podpůrnými opatřeními případně hodiny předcházející školní neúspěšnosti = hodiny Pedagogické intervence

 

Probíhá:

dle individuální domluvy se žákem  a dle dotace ze zprávy PPP a SPC

 

Ukázky práce s žáky s podpůrnými opatřeními-využití speciálních pomůcek