Slovo ředitelky školy

Vážení.

Prázdniny pomalu končí, provoz jednotlivých součástí začíná.

Od 18. 8. 2022 zahájila prázdninový provoz MŠ Volduchy. Během provozního volna jsme realizovali výmalbu 1. patra MŠ, úklidové práce, drobné opravy, úpravu zahrady MŠ, opravu lina. Ve prospěch kvalitnější administrativní a komunikační práce jsme zakoupili dva notebooky pro paní učitelky. Objednali jsme výtvarné potřeby. MŠ bude v letošním roce pracovat ve 3 odděleních, a pouze v budově MŠ Volduchy č.p. 9. Pracovní poměr u nás ukončili dvě paní učitelky z MŠ. Věra Žáková odchází do  důchodu a Lucie Šrailová se rozhodla pro práci na 1. st. ZŠ v jiném místě. Náš pedagogický sbor posílila Veronika Tománková.

Ve školní jídelně dochází k jedné personální výměně. Michaela Kubíková je na mateřské dovolené a jako zástup přichází paní Jana Vavřičková.

V budově základní školy jsme malovali a opravovali zdivo ve 3 učebnách. S výsledkem práce řemeslníků jsme velice spokojeni. Dokoupili jsme nový nábytek do jedné učebny. Zajistili jsme z dotací MŠMT dva nové projektory do tříd, sadu tabletů pro výuku předmětu Informatika ve třetích třídách, případně v jiných předmětech než je Informatika. Zajistili jsme drobné opravy a úklid, objednali vše potřebné. Pedagogický sbor zůstává beze změny. Asistenty pedagoga jsme přijali dva nové. Jedna paní AP odešla do důchodu. Jedno pracovní místo je ještě v řešení. Je třeba doplnit, že toto záleží na skladbě žactva a podpůrných opatřeních stanovovaných PPP či SPC.

Školní družiny nelze bez znalosti stavu přihlášek a zájmu plánovat. V  červnu ještě mnozí neznají své záměry a tak nám nezbývá než čekat na začátek září. Předpokládáme tedy, že do 7. 9. budeme stavy přihlášených znát  a budeme moci rozdělit práci do maximálně 3 oddělení. Situace bude složitá, neboť jen v 1. třídě máme letos 41 žáků, ve druhé 28, a ve třetích třídách 36 žáků. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Mgr. Aubrechtová