Školní jídelna                                 Výsledek obrázku pro kreslený kuchař                          

    Cena stravného pro jednotlivé skupiny strávníků platná od 1. 9. 2021

     Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka             9,-Kč + 1,- Kč pitný režim
  • oběd                      23,-Kč +  2,- Kč pitný režim                              
  • odpoled. svačina     9,- Kč + 1,- Kč pitný režim                    

     Pro děti 7 leté v MŠ

       přesnídávka 9,- Kč  + 1,- Kč pitný režim

       oběd 29,- Kč + 2,- Kč pitný režim

       svačina pro děti 7 leté  9,-Kč + 1,- Kč pitný režim              

     Strávníci od 7-10 let:

      oběd   29,-Kč

    Strávníci od 11-14 let: 

     oběd    32,-Kč

file ico Finanční limity pro jednotlivé stravovací skupiny ve školním roce 2122.pdf (433,1 KB)

Odhlašování stravy - změna: 

- pokud dítě pravidělně navštěvuje MŠ, ZŠ má stravu zajištěnou 

- pokud dítě onemocní, odhlašuje stravu rodič, a to vedoucí školní jídelny

  na telefon 371 728 320, kde zároveň sdělí přibližnou dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ

- jestli zákonný zástupce nezná délku nepřítomnosti v době odhlašování stravy,

  musí den před nástupem dítěte do MŠ do 12,00 hodin oznámit  vedoucí jídelny,

  že dítě přijde následující den, a teprve pak bude pro něho se stravou počítáno.

  Při neodhlášení obědy propadají bez nároku na náhradu.

  Odhlášení lze provést telefonicky na tel.č. : 371 728 320,

  emailem: jidelna.volduchy@seznam.cz    

  pokladna, kontrola plateb - pí Monhartová-736 672 128

  Preferujeme platbu obědů inkasem z Vašeho účtu. Plátce musí mít zřízeno svolení

  k inkasu u své banky. Doporučujeme nastavit si odpovídající limit pro naši platbu.

Termín plateb: 16. v měsíci za měsíc předcházející
Číslo účtu: 78-3643380207/0100
Variabilní symbol: viz.evidenční číslo vašeho dítěte (ve škole i ve školce na nástěnkách, na aktivech)
Specifický symbol: není

    Zaměstnanci školní jídelny:

  • Veronika Šnejdarová - vedoucí školní jídelny, telefon: 371 728 320
  • Alena Suchá - kuchařka
  • Jana Vavřičková -zástup za MD a RD
  • Petra Tomášková- kuchařka