Školní jídelna                                 Výsledek obrázku pro kreslený kuchař                         Vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů ŠJ jsme nuceni reagovat a zvyšit cenu stravného od 1.2.2023, abychom i nadále splňovali povinnosti nařízené vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování /výživové normy a finanční limity/. V souvislosti s tím je třeba, aby si rodiče nejpozději do 28. 2. 2023 přenastavili výši částky povoleného inkasa.

      

Cena stravného pro jednotlivé skupiny strávníků platná od 1. 2. 2023

    

Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka             10,-Kč + 2,- Kč pitný režim
  • oběd                       27,-Kč +  2,- Kč pitný režim                              
  • odpoled. svačina    10,- Kč + 1,- Kč pitný režim                    

     Pro děti 7 leté v MŠ

       přesnídávka               10,- Kč  + 2,- Kč pitný režim

       oběd                          29,- Kč + 2,- Kč pitný režim

       svačina pro děti 7 leté  10,-Kč + 1,- Kč pitný režim              

     Strávníci od 7-10 let:

      oběd   33,-Kč

    Strávníci od 11-14 let: 

     oběd    36,-Kč

   

Odhlašování stravy - změna: 

file ico Nová pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy.pdf (899,3 KB)

  Odhlášení lze výjimečně provést telefonicky na tel.č. : 371 728 320 v určené době

  emailem: jidelna.volduchy@seznam.cz    

  pokladna, kontrola plateb - pí Monhartová-736 672 128

  Preferujeme platbu obědů inkasem z Vašeho účtu. Plátce musí mít zřízeno svolení

  k inkasu u své banky. Doporučujeme nastavit si odpovídající limit pro naši platbu.

Termín plateb: 16. den v měsíci za měsíc předcházející
Číslo účtu: 78-3643380207/0100
Variabilní symbol: viz.evidenční číslo vašeho dítěte (ve škole i ve školce na nástěnkách, na aktivech)
Specifický symbol: není

    Zaměstnanci školní jídelny:

  • Veronika Šnejdarová - vedoucí školní jídelny, telefon: 371 728 320
  • Alena Suchá - kuchařka
  • Jana Vavřičková -zástup za MD a RD
  • Petra Tomášková- kuchařka