Základní škola a Mateřská škola Volduchy,

příspěvková organizace


Motto školy:

Učíme se a pracujeme v Království poznání a v Kouzelné zahradě poznání. Sbíráme  

Střípky vědomostí pro náš budoucí život.

Zaměřujeme se na individualitu žáků a cíleně rozvíjíme jejich pokrok, vedeme je k pochopení

nezbytnosti získávání vzdělávacích kompetencí pro jejich i naši snazší budoucnost.


 


Zaměřujeme se na:

  • maximální rozvoj trivia u každého žáka /čtení, psaní, počítání
  • na rozvoj osobnostních a charakterových vlastností při práci v  kolektivu
  • vedeme žáky k vyhledávání informací, k řešení situací a problémů
  • snažíme se o pozitivní atmosféru a prožitek při školní práci, dáváme prostor dětem
  • podporujeme moderní trendy ve vzdělání / It technologie, výuku AJ i zájmové a sportovní aktivity

Jsme bez­peč­ná a přá­tel­ská ško­la, ze kte­ré vy­chá­ze­jí žá­ci při­pra­ve­ní zvládnout další stupně

vzdělání

 

ŠVP ZŠ Království poznání

ŠVP MŠ Kouzelná zahrada poznání / aktualizace:

ŠVP ŠD Střípky pro život