MŠ Volduchy

Pohádková show Šuplička a Krupičník

Vážení rodiče,

dne 11. října 2021 nás v naší mateřské škole navštívilo hudební duo Gábina a Katka s hudebně pohádkovou show Šuplička a Krupičník. Děti se mohly těšit na nové písničky, které Šuplička a Krupičník (Gábina a Katka) doprovázely hrou na basu, kytaru, housličky a flétnu. Dále si děti mohly vyzkoušet zábavnou logopedii, zpívání s pohybem a rytmizaci písniček hrou na tělo.

Pohádka vyprávěla o nezbedných skřítcích, kteří mají rádi veselé písničky, pořádek a krupicovou kaši. Setkávaly se zde dva světy – říše lidí a říše pohádkových skřítků. Co se může stát, když po sobě lidé neuklízí? Když mají ve svých věcech nepořádek? To se pak z čista jasna může objevit skřítek a nějakou z našich věcí nám nevědomky sebrat a začarovat. V tomhle případě se jednalo o smyčec. Gábina s Katkou pak nemohly hrát na basu, a tak děti musely ze skřítkovských karet společně vyluštit podle obrázků zaklínadlo. Nakonec vše dobře dopadlo, smyčec jsme odčarovali a společně jsme si zazpívali písničku „Krupicová kaše, to je strava naše“. Užili jsme si se skřítky spoustu legrace.

Ovčí pohádka

Vážení rodiče,

dne 24.9.2021 nás navštívilo divadlo Nána s Ovčí pohádkou. Pohádka vyprávěla o ovečkách, které se jednoho dne začaly ztrácet. Proč se ztrácely? Proč beran vyhlásil přísný zákaz se na cokoliv ptát? A proč by měla být černá horší než bílá? Na všechny tyto otázky hledalo odpověď malé černé jehňátko, které ovečky nakonec nejen zachránilo, ale vyzrálo nad zlem i hloupostí. Pohádku provázely poutavé písničky i drobné aktivity, díky kterým byly děti skutečně vtaženy do děje. Děti si v rámci představení procvičily počítání, rozvíjely svou fantazii, hledaly odpovědi na otázky a také se učily komunikovat a samostatně přemýšlet. Díky pohádkám se děti učí porozumět sobě samému i okolnímu světu. Nejen že Ovčí pohádka vyvolala u dětí spoustu emocí, ale také z ní plynulo důležité ponaučení: "V životě nestačí jen mlčet, každý by měl přemýšlet a nebát se ptát." Představení si velmi užily děti i paní učitelky! 

Kolektiv učitelek MŠ