Práce ve školní družině

Informace o školním roce 2018 - 2019

V letošním roce pracuje naše školní družina podle celoročního projektu

BOHEMIA EXPRES - putování českými kraji

 

  V uplynulých měsících jsme zažili: 

ZÁŘÍ

Seznámení s novými kamarády.

Strom přátelství - jsme kamarádi, pomáháme si.

Zebra se za tebe nerozhlédne - v rámci projektu "Rizikové chování v dopravě".

SDH Volduchy - prohlídka hasičské zbrojnice a automobilů.

Bohemia expres - ZOO; hrad Bezděz - čertovské pověsti.

Svatý Václav - vyprávění, čtení, výroba královských korun.

Václavská stopovaná - plnění úkolů, hledání pokladu. Pro své kamarády připravilo 1. oddělení.

 

ŘÍJEN

Máme rádi zvířata - týdenní projekt (4. 10. Světový den zvířat)

Bramboriáda - soutěže a tvoření.

Podzimní věnečky.LISTOPAD

Rodina - týdenní projekt

Podzimní turistická vycházka k buku - Pošeptej si své přání

Listopadové pranostiky - Sv. Martin

Bohemia expres - České hrady a zámky - četba příběhů, výroba rekvizit, dramatizace příběhu.

Taneční odpoledne pod vedením lektorky Mgr. M. Plundrichové. Country tanečky.


PROSINEC

Výroba včelích svíček

Zdobení čertovských perníčků

Povídání o hvězdách - výroba papírových hvězd


LEDEN

Bohemia expres - putování českými kraji. Časopis Pastelka. 

Putování za betlémy - beseda s paní V.Syrovou o její sbírce betlémů.

Tříkrálová sbírka - žáky přišla informovat paní M. Neumanová.

Ukázka Thajského boxu s panem Jaroslavem Hodinou.

"Cesta za Chlumákem" - turistická vycházka na Chlum.

Zimní vycházka ke studánce v Habru - pozorování přírody v zimě. 

ZOH v ŠD - biatlon,slalom,hokej. Vyhodnocení výsledků,diplomy,medaile.


ÚNOR

Bohemia expres - putování českými kraji. Časopis Pastelka. 

Valentýnská dílna - přáníčka, zápichy, srdíčka, drhané náramky.

Posezení nad šálkem čaje - zelený, černý, ovocný, bylinný. Ochutnávka čajů.

Ptáci v zimě - týdenní projekt. Přezimující ptáci - vyhledávání informací z encyklopedie, PC, atlasu. Výroba krmítek pro ptáky. Ptáci - hry, tanec, písničky, četba, beseda.

Jarní úklid na hřišti

Masopust - procházka obcí v maskách


BŘEZEN

Bohemia expres - putování českými kraji. Časopis Pastelka. 

Březen. Začátek jara, pranostiky na měsích březen, procházky jarní přírodou.

MDŽ - výtvarná dílna. Malování na hrnečky, drátěná srdíčka, přání.

Březen-měsíc knihy. Výstavka knih z minulého století. Beseda nad starými učebnicemi. Četba knih na pokračování.

Školička vaření - Zeleninové housenky.

Hry v přírodě - rozvoj tělesné zdatnosti, soutěživosti. Otužování. Vztah k přírodě.


DUBEN

Bohemia expres - putování českými kraji. Časopis Pastelka.  

Školička vaření - Mračoun a Smějáček

Velikonoční tvořivá dílna - zdobení vajíček, sypaná velikonoční přání.

Putování za Chlumákem - turistická vycházka do lesa na Chlum, připevnění Chlumáka na strom (autor díla Matěj Kovářík). 

Cyklisto, pozor! - beseda s Pavlem Šnajdrem. Vybavení kola, cyklisty. Dopravní značky, situace, úrazy. 

Čarodějnice - malujeme čarodějnice se svými špatnými vlastnostmi, pálíme obrázky, opékáme uzeniny. 


KVĚTEN

Bohemia expres - putování českými kraji . Časopis Pastelka. 

Svátek matek - Moje maminka. Beseda, kresba, přání, drobné dárky. 

Deskové hry - učíme se deskové hry, které si přinesli sami žáci. Soutěžíme.

Májová stopovaná - úkoly z přírody, ekologie, dopravní výchovy. Vyhodnocení.

LOH v ŠD- příprava na letní olympiádu. Běh, skok, trojskok, hod.

Finanční gramotnost - peníze, platební karty, cena peněz. Hospodaření, plýtvání. Samostatný nákup v obchodě. Hrajeme si na obchod.ČERVEN

Mezinárodní den dětí - vyprávění o životě dětí v jiných částech světa.

Oslava, příprava zmrzlinového poháru.

Beseda s Alenou Aubrechtovou o zaniklé vesnici Sloupek ve Volduchách.

Školička vaření - tousty, párek v rohlíku.

Olympiáda ŠD - sportem ke zdraví. Atletický čtyřboj se záznamy výsledků. Vyhodnocení, předání diplomů a medailí. 

Ukončení školního roku ve školní družině

- vodní show na zahradě MŠ, občerstvení. Rozloučení.