Vysvětlení k zápisu do 1. tříd

Zveřejněno: 2. 4. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Upřesnění a vysvětlení dle dotazů

Žádost je  možné doručit následujícími způsoby: toto je již známé

  1. do datové schránky školy  ID ni6mh6u
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou,
  4. osobní podání – pouze zákonný zástupce, bez přítomnosti dítěte, prosíme o dodržení hygienických pokynů v době mimořádných opatření 

  je možné ve stanovené dny:  6. 4. 2020, 8. 4. 2020 od 8 do 12 hodin

Naše představa:

A/ rodič je již rozhodnutý a podá žádost v určených dnech dle možnosti 1.-3.

B/ rodiči nevyhovuje možnost 1.-3., a proto využije možnost osobního podání /

Osobní podání

1/ rodič dodrží stanovený den a hodiny

2/ rodič přichází s již připravenou a vyplněnou žádostí nebo dalšími dokumenty, které nám chce předat a souvisí s přijímacím řízením k základnímu vzdělávání, rodič může připnout kopii rodného listu, kopii dokladu totožnosti, kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče, doporučení asistenta pedagoga PPP či SPC a další

3/ platí jedno dítě-jedna fólie nebo obálka

4/ ve vestibulu ZŠ budou dvě lavice, na každé box- jedna pro přijetí, druhá pro odklady

5/ rodič vejde, pokud není jiná osoba ve vestibulu, vloží žádost za své dítě -podepsanou a s kontaktem!!!! do správného boxu, odchází a vstupuje další. Dodržte rozestupy, mějte ochranné pomůcky, děkujeme.

Po té, co ředitelka školy shromáždí všechny žádosti, roztřídí je a zaeviduje, Vám bude zaslána sms s registračním číslem dítěte. /To bude nejdříve 9.3.2020. Toto číslo je k dalšímu vyhledání v seznamu přijatých dětí a ke kontrole, zda je přijímací řízení Vašeho dítěte s úspěchem dokončeno.

Pokud budou ředitelce školy chybět některé náležitosti zápisu nebo někdo opomene zákonnou povinnost přihlásit řádně své dítě k základnímu vzdělávání, zavoláme Vám.

Závěr přijímacího řízení by měl být na naší škole 21.4.2020.