drakiáda a drakyáda

Zveřejněno: 12. 10. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Proč se ve slově drakiáda píše měkké "i", když je po písmenku k?

      Protože k původnímu slovu drak se přidává přípona -iáda, označující obvykle větší veřejnou akci (olympiáda, spartakiáda, autogramiáda). Nicméně čeština povoluje i verzi s y.

     Dostupné zdroje se přiklání k psaní s měkkým i, ale nezavrhují ani tvrdé y.

 

      V akademické gramatice spisovné češtiny se uvádí, že v názvech akcí s příponou -iáda je obvyklé psát i: spartakiáda, kuličkiáda, drakiáda (méně často se píše drakyáda) apod.

 

      Podobné vysvětlení nabízí i Ústav pro jazyk český, zde přikládám odkaz: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=draki%C3%A1da&Hledej=Hledej

drakiáda

dělení: dra-kiá-da1           rod: ž.

 

jednotné číslo 

množné číslo

1. pád

drakiáda

drakiády

2. pád

drakiády

drakiád

3. pád

drakiádě

drakiádám

4. pád

drakiádu

drakiády

5. pád

drakiádo

drakiády

6. pád

drakiádě

drakiádách

7. pád

drakiádou

drakiádami

poznámky k heslu: lze připustit i recesistickou podobu drakyáda